Haber 7

Tasfiyelik haldeki araçlar ekonomiye kazandırılacak

Tasfiyelik haldeki araç satışlarına hız vermek için düğmeye basıldı. Tasfiyelik araç satışlarında uygulanan esaslarda değişikliğe gidilirken, söz konusu değişikliklerle gümrük depolarında satılmayı bekleyen araçlar ekonomiye kazandırılacak.
GİRİŞ 01.12.2013 13:30 EKONOMİ
Metin Boyutu
Tasfiyelik haldeki araçlar ekonomiye kazandırılacak

Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gümrüklerdeki eşyanın tasfiyesinin hızlanması, elde edilen gelirlerin arttırılması ve şikayetlerinin giderilmesi konularında önemli düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemeden önce, tasfiye edilecek araçların satışına başlamadan trafik tescil kuruluşlarından aracın trafik kayıtlarının kapatılması isteniliyordu. Trafik tescil kuruluşlarının, kayıtların kapatıldığının bildirilmesi halinde araçlar satışa sunuluyor, araç üzerinde mahkemelerce konulmuş "ihtiyati tedbir-satılamaz-devredilemez" gibi bir şerhin bulunduğunun bildirilmesi halinde ise mahkemelerden bu şerhlerin kaldırılması isteniliyordu. Mahkemelerce bu şerhler kaldırılmadığı takdirde, karar kesinleşene kadar araçlar satışa sunulamıyordu. Bu nedenle, bu araçların ihalelerinde talepler az ve bedelinin altında gerçekleşiyordu.

"Araçlar değerini yitirmeden ekonomiye kazandırılacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, 2012 sonu itibariyle tasfiyelik haldeki 2 bin 162 araçtan bin 476'sının bu işlemler nedeniyle satışa sunulamaması veya satışa sunulsa bile satılamaması nedeniyle yeni bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

Yapılan bu düzenleme ile üzerlerinde "Satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek" gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde, şerhlerin ayrı bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılacağını belirten Altunyaldız, "Varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilecek ve tasfiyesi tamamlanarak ilgili hükümler çerçevesinde kalan para emanete alınacak. Dava sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten sonra kalan tutarın sahibine ödenmesi hususları düzenlendi" diye konuştu.

Yapılan bu düzenleme ile tasfiyelik hale gelen araçların ekonomik değerlerini yitirmeden bir an önce ekonomiye kazandırılmasının sağlandığına dikkati çeken Altunyaldız, "Taşıtı alan kişinin taşıt üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayan unsurlar giderilmiş, ayrıca taşıt üzerindeki takyidatları koyan kişilerin de alacakları korunmuş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Müsteşar Altunyaldız, 6455 sayılı Kanun öncesinde tasfiye işletme müdürlüklerinin elinde bulunan 2 bin 285 araçtan bin 73'ünün üzerinde takyidat bulunduğu için satışa sunulamadığını belirterek, öncelikle bu araçların satış işlemlerine başlanılacağını bildirdi.

Henüz Yorum Yapılmadı

Algıladığımıza göre şu anda haber7.com’un mobil versiyonuna normal bir tarayıcıdan erişmeye çalışmaktasınız.
Daha iyi dolaşabilmeniz için normal siteye dönmenizi öneriyoruz.