Haber 7

Savunma sanayisinde 'başkanlık' dönemi

Savunma sanayisinde müsteşarlık düzeyindeki yönetim, başkanlık olarak düzenlendi. Milli Savunma Bakanı'na kanunla verilen bazı yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemler için Başkan'a ait olacak.
GİRİŞ 10.07.2018 09:38 EKONOMİ
Metin Boyutu
Savunma sanayisinde 'başkanlık' dönemi

Anayasa değişikliğine uyum kapsamında savunma  sanayisinin yönetsel organizasyonunda düzenlemeye gidildi.  

703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname ile savunma sanayisine ilişkin mevzuatta bir dizi değişiklik  yapıldı.
 
Buna göre, 3238 sayılı Kanunun adı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı  Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştirildi.
 
Savunma Sanayii Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarının kadro unvanı  Savunma Sanayii Başkanı ve başkan yardımcısı şeklinde düzenlendi.
 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun yüzde 2’sini aşmayacak miktardan  oluşacak Başkanlık bütçesini azami yüzde 50 artırma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda  olacak.
 
Savunma sanayisi alanında yapılması öngörülen iş ve işlemlerde  Muhasebeci Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay Kanunu hükümleri  uygulanmayacak.
 
Kanunla (vergi kanunları hariç) kurulan fonlardan, talih oyunlarının  işletildiği yerlerden elde edilecek gayri safi hasılattan Savunma Sanayii  Destekleme Fonu'na yapılacak aktarma miktarları Cumhurbaşkanı tarafından  belirlenecek.
 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe,  Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların  Yapılması ve Eğitim Görecek YabancıPersonel Hakkında Kanun'da Milli Savunma  Bakanı'na verilmiş olan yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş  ve işlemler için Başkan'a ait olacak.
 
Başkanlık personeli için Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu uyarınca  düzenlenen Kişi Güvenlik Belgesi aranmayacak.
 
Başkanlık iş ve işlemlerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Milli  Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğu dönemde haiz olduğu muafiyet ve istisna  hükümlerinin uygulamasına devam edilecek.
 
Başkanlık personelinin Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi  olmasına yönelik hüküm yürürlükten kaldırıldı.
 
Savunma Sanayii Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarının kadro unvanı  Savunma Sanayii Başkanı ve başkan yardımcısı şeklinde değiştirildi. Halen anılan  kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Başkanı  ve başkan yardımcısı kadrolarına atanmış sayılacak.
 
Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Savunma  Sanayii Müsteşarı ve müsteşar yardımcısı için ilgili mevzuat hükümlerinde  kadrosuna bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki  ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. Bu ödemelerden vergi ve  diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergive diğer kesintilere  tabi olmayacak. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Savunma Sanayii  Müsteşarı ve müsteşar yardımcısına denk kabul edilecek.
 
Diğer mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarına ve müsteşar yardımcılarına  yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanına ve başkan yardımcılarına yapılmış  sayılacak.

 

Henüz Yorum Yapılmadı

Algıladığımıza göre şu anda haber7.com’un mobil versiyonuna normal bir tarayıcıdan erişmeye çalışmaktasınız.
Daha iyi dolaşabilmeniz için normal siteye dönmenizi öneriyoruz.