Türkiye'nin tek ada köyü: Mada
SEYAHAT
Türkiye'nin tek ada köyü: Mada