Mehir nedir? Mehir olarak ne istenir, miktarı ne kadar olmalı? Mehir verilmezse..

Evlilik sürecinde dinimizin kadına verdiği bir hak olan mehir durumu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları sizler için araştırdık! Mehir nedir? Mehir olarak ne istenir? Mehir verilmezse ne olur? Mehir miktarı ne kadar olur? Maddi ve manevi mehirler neler? Umreye gitmek istemek Mehir yerine geçer mi?

ABONE OL
GİRİŞ 06.03.2020 14:09 GÜNCELLEME 06.03.2020 14:43 Masiva
Mehir nedir? Mehir olarak ne istenir, miktarı ne kadar olmalı? Mehir verilmezse..
Mehir nedir? Mehir olarak ne istenir, miktarı ne kadar olmalı? Mehir verilmezse..

Her türlü haram ve pisliğin yaşandığı şu zamanlarda zinaya düşmemek ve günahlardan korunmak için tabiri caizse tam bir kalkan vazifesi gören evlilik, doğru insanla gerçekleştirildiğinde ahiretimiz için son derece kurtarıcı olmaktadır. Dünya ve ahiret saadetine ulaşmak için evlenmeden önce eş seçimine dikkat edilerek doğru ve huzurlu bir yaşam elde edilebilir. Özüne baktığımızda sünnet bir ibadet olan evliliğin gerçekleşmesi için nikahta bazı ön şartlar bulunmaktadır. Bu şartların birinin bile gerçekleştirilmemesi Allah katında nikaha gölge düşürülebilmektedir. Nikahı duyurma, şahitleri bulundurma ve kendi hür iradeleri ile birbirlerini eş olarak kabul ettikleri zaman gerçek manada gerçeklemiş olacak olan nikahta, kadının evlilik şartı olarak aldığı mehir günümüzde evlilik süreci ile ilgili en çok merak edilen konular arasında gelmektedir. Evlenmek isteyen kadınların mehir durumu ile ilgili bilmesi gereken tüm ayrıntılar haberimizde...

MEHİR NEDİR? DİNİMİZDE MEHİRİN ÖNEMİ...

Mehir nedir? Mehir hakkı kime ait?

islam hukukuna baktığımızda 4 büyük mezhepte de geçerli olan mehir, erkeğin evlenirken kadına verdiği ya da vereceğine bir çeşit söz verdiği mal, mülk, para ya da hediyedir. Erkeğin kadına vermesi zorunlu olan mehir, kadının serbest isteme hakkı olan bir durumdur. Yüce Allah (c.c), Nisa Sûresi 4. âyette şöyle buyurmaktadır:

“Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile cömertçe verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yeyin.”

MEHİR OLARAK NE İSTENİR? MEHİR YERİNE GEÇEN ŞEYLER...

Maddi bir değeri olması gereken mehirde kadının gönlünden geçen her şeyi isteme hakkı vardır. Ev, araba, para gibi maddiyat gerektiren her şey mehir olarak kadına bahşedilebilir. Kadının mehir isterken belirleyeceği miktarda alt ve üst sınır yoktur, serbesttir. Toplumumuzda mehir durumu ile ilgili dikkat edilmeyen önemli hususlardan biri nikahın şartı için kadının bir defa isteme hakkının olduğudur.

Dinimizce mehir durumunun maneviyattan değil maddi olarak karşılanması hoş görülmektedir.

UMRE YA DA HAC İSTEMEK MEHİR YERİNE GEÇER Mİ?  MADDİ VE MANEVİ MEHİRLER...

Umre mehir yerine geçer mi?

Dinimizde mehir verilebilmesi için az miktarda bile olsa maddiyat gerekmektedir. Eğer kadın mehir olarak umreye gitmek ya da hacca gitmek istiyorsa bu mehir olarak sayılmaz çünkü bu mehir manevidir. Ancak bu mehir maddiyata dökülürse yani hac ya da umre parası miktarında maddi olarak verilirse mehir yerine geçebileceği bilinmektedir.

MEHİR MİKTARI NE KADAR OLMALI? MEHİR VERİLEMEZSE NE OLUR?

Evliliğin kolaylaştırılması adına Hz. Ömer, kendi halifelik zamanında mehire üst sınır getirmek istese de bir kadının ayeti delil olarak getirmesi üzerine mehirde ki sınır durumu başlamadan kalkmıştır. Kadının gösterdiği ayet-i kerimede: “Onlara kantarla vermiş olsanız da hiçbir şeyi geri almayın. ” (Nisâ, 4/20) zikredilmekte idi.

Kasten ya da şartlar gereği ödenemeyen yani kadına verilmeyen mehir, nikahın sahih olması üzerinde etkisi yoktur. Ancak, erkeğin kadın üzerindeki hakkı borçtur. Evlendikten sonra seneler geçse bile erkek kadına o mehiri vermek zorundadır.

MEHİRLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER!

Mehir ile ilgili ayetler

İsteme hakkı her ne kadar kadına ait olsa da zaten düğün hazırlığı için bir sürü borç altına girecek olan eşlerinde insaflı davranmak hoş görülebilecek davranışlardandır. Öyle ki Peygamber Efendimiz (SAV), "Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz! Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilâfa düşmeyin!" (Buharî, 3:72.) buyurmaktadır. Mehir için en uygun görülen ise hadiste şöyle geçmektedir:

“Mehrin en hayırlısı en ehven olanı, yâni ödemesi erkeğe en kolay olanıdır.” (İbn-i Hacer, Bülüğul-Meram terc., III. 234.)

“Tez evlenmek, tez doğurmak ve nikâh parası, mehri az almak kadının bereketindendir.” (Ahmed bin Hanbel, İhya terc., II. 106.)

 Peygamberimiz (SAV)'in eşleri için 500 dirhemden fazla ödeme yapmadığı bilinmektedir. (1 dirhem = 4 dünük = 3,2 gr gümüş paradır).

Bakara Suresi 237. Ayet Meali

Mehir ayeti

''Eğer onlara mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden boşarsanız, tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak kadının, ya da nikâh bağı elinde bulunanın (kocanın, paylarından) vazgeçmesi başka. Bununla birlikte (ey erkekler), sizin vazgeçmeniz takvaya (Allah’a karşı gelmekten sakınmaya) daha yakındır. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.''

Mâide Suresi 5. Ayet Meali

Mehir ayeti nerede geçiyor

Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR