Giriş - 14 Aralık 2021, 08:09
Güncelleme - 14 Aralık 2021, 08:10

2022 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi polis olmak isteyen adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. POMEM ve PMYO her yıl erkek ve kadın adaylar arasından belirtilen sayıda polis alımı gerçekleştiriyor. Kimi adaylar kolayca başvuru sürecini tamamlarken, kimi adaylar başvuru şartları ve kriterlerini karşılayamadığı için en başta eleniyor. İşte yeni yılda polis alımı şartları

2022 yılında POMEM ve PMYO polis alımı için adaylar şimdiden hazırlanmaya başladı. Başta KPSS ve fiziki yeterlilik sınavı için çalışmalara başlayan polis adayları, süreci başarı ile tamamlayıp Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvuru tarihinin açıklanmasını bekliyor.

Lakin her yıl olduğu gibi yeni yılda da tüm adaylar polis alımı başvurusunda bulunamayacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından adaylara ilan edilen kılavuzda, alımlara ilişkin kriterler yani detaylı başvuru şartları yer alıyor. Başvuru şartlarını taşımayan polis adaylar daha ilk aşamada ön başvuru sürecinde hayallerini geride bırakıyor. Peki 2022 yılı polis alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen sorunun cevabı.

Lise Mezunu Adaylar Polis Alımı Başvurusunda Bulunabilir Mi?

Polis Akademi resmi internet adresi sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan bilgiye göre Lise mezunu ve dengi okullardan mezun olan adaylar polis alımı başvurusunda bulunabilecek. İşte açıklama;

"Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği; “Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olanlar başvurabilirler.” hükmü gereğince ön lisans mezunları da lise mezunu kapsamında sınava alınmaktadır. Ön lisans mezunlarına diğer lise mezunlarından farklı ayrıcalık tanınmamaktadır."

2022 Polis Alımı Başvuru Şartları Neler?

POMEM ve PMYO polis alımı için detaylı başvuru şartları, İçişleri Başkanlığı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tüm adaylara yayınlanan kılavuz ile duyuruluyor. İşte Başvuru şartları;

Önlisans veya Lisans Mezunu Olma Şartı

Polis alımı başvuru şartlarında en dikkat çekici başvuru şartlarından ilki eğitim düzeyi. PAB tarafından yayınlanan kılavuza göre polis olacak adayların başvuruda bulunabilmesi için en az Önlisans veya Lisans Mezunu olması ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. 

KPSS 60 Puan Şartı

Polis alımı başvuru şartlarında olmazsa olma şartlardan biri de KPSS 60 ve üzeri puan almış olmak. 

(Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 

Boy ve Kilo Şartı

2022 polis alımı başvuru şartları arasında en kritik şartlar biri de boy ve kilo şartı. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu aranıyor. 

Kilo kriterinde ise Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi şartı aranıyor.

Yaş şartı

Polis alımı başvuru şartlar arasında yaş şartı da bulunuyor. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olma şartı aranıyor.

Sağlık Problemi olmaması gerekiyor!

Polis alımı başvuru sürecinde alıma en büyük etkilerden biride sağlık kriterlerinde yeterlilik sağlamak. Zira polis adaylarında göz, kulak, kronik rahatsızlık, bedenen aksama veya yetersizlik ve vücut ta belirgin izler gibi birçok sağlık probleminin bulunmaması gerekiyor.

İşte Başvuru Şartlarının tamamı;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.) 

 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 

 • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) 

 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 

 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 

 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel Sayfa 4 / 9 dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 

 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.) 

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 

 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, 

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 

 • İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR