Asıl Savaş şimdi başlıyor! Dünyada sular ısındı

Ortadoğu ekseninde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyecek olan yeni Medeniyetler Çatışması tezi bu kez başka yüzüyle sahneye koyuldu.

ABONE OL
GİRİŞ 13.11.2017 09:33 GÜNCELLEME 13.11.2017 09:55 DÜNYA
Asıl Savaş şimdi başlıyor! Dünyada sular ısındı
Asıl Savaş şimdi başlıyor! Dünyada sular ısındı

Serkan Üstüner / Haber7.com

Yazar Ercan Yıldırım, bugün Ortadoğu'da cereyan olayları dünya perspektifi açısından değerlendirdi.Yıldırım, asıl medeniyetler çatışmasının şimdi başladığını ve dünyadaki yerleşik güçlerin kurdukları kukla örgütlerle yeni bir din inşa ettiklerini vurguladı.

MEDENİYETLER ÇATIŞMASI ŞİMDİ BAŞLIYOR

MEDENİYETLER ÇATIŞMASI’NIN HASILASI TOPLANIYOR

Suudi Arabistan’da yakın zamanda gerçekleşen ve “Saray Darbesi” olarak tarihe geçen olayda sadece Aramco şirketinin ABD’ye kazandırılması ve Amerika’ya milyarlarca petro-doların akması mı hedeflenmiştir?

Ortadoğu’da ya da dünyada meydana gelen olayları kendi başına ele alma gibi bir hatamız var. Bu tür çok yönlü, çok fonksiyonlu coğrafyaları dünyadaki eko-politikten ayıramazsınız. Bu ülkelerdeki siyasi olayları, değişimleri kendi dinamiklerine bağlayamazsınız. Saray darbesi kavramı görüntüde çok doğru fakat özüne baktığınızda en azından bir yüzyıllık dönüşümün fitilinin ateşlenmesidir. İktisadi açıdan petrol gelirlerinin Amerika’ya bağlanması da bir yönüyle haklı... Fakat bu sebeplerin hiçbiri kendi başına süreci izah etmeye yetmiyor. Suudi Arabistan’ın Arap Baharı aşamasına geçtiği yorumları elbette önemli...

Esasında mesele hususen Ortadoğu’nun, genel manada İslam aleminin, İslam düşüncesinin toptan değiştirilmesi, kapitalist zihni dönüşümü her yönüyle tamamlamasıyla ilgili...

FİNANS KAPİTALİZM GÜÇLÜ SİYASAL ALANLARA TAHAMMÜL EDEMEZ

Sizin sürekli üzerinde durduğunuz yeni dünya düzeninde istenen mikro devletçikler meselesinde şimdi olay Suudi Arabistan’a mı geldi?

Yeni sınırların oluşmasının önünde hiçbir engel yok. Açıkça söylemek gerekir ki sadece İslam ülkelerinde değil dünyada da ulus devletler çatırdıyor, çatırdayacak ve güçlü devletler kendilerini koruyabilecek. Arabistan’ın 4’e bölüneceğine dair haritalar yayınlandı bile... Zaten ortalıkta bildiğimiz manada bir Arabistan devleti “Suudi milleti” yok... Milliyet, din, mezhep, etnik aidiyetleri bir şekilde tutabilen devletler geleceğe bütün olarak kalabilecek. Bu sağlam bir tarih, bilinç, aidiyet gerektiriyor... Daha özelde ise dünya sisteminin gittiği yeri doğru anlayıp ona entegrasyonu tam sağlayıp sağlayamamayla da ilgili...

Nasıl bir entegrasyon?

Şimdi 1. Dünya Savaşı, endüstriyel kapitalizmden finans kapitalizme geçiş sürecinde İmparatorluk yapılarının tasfiyesiyle ilgiliydi, bunu sağladı. Finans kapitalizm büyük ve güçlü siyasal alanlara tahammül edemez...

2. Dünya Savaşı ise sömürge altındaki etnik yapıların “özgürleşmesi”ni, bağımsızlıklarını kazanmasını beraberinde getirdi. Görüntüde bağımsızlık savaşları verildi, ulus devletler kuruldu yeni yeni... Bunların pek çoğu Mısır, Cezayir gibi İslam ülkeleri. Birleşmiş Milletler kurulduğunda 50 civarında üyesi vardı, bugün 200’ü buldu...

 

İçinde bulunduğumuz savaş belirli bir statükoya oturduğunda bu sayının 500’lere çıkmayacağını kimse söyleyemez.

1. Dünya Savaşı faşizmleri üretmişti, 2. Dünya Savaşı demokrasileri getirdi. Bir farkla... bugünkü Ortadoğu-Kuzey Afrika coğrafyasında yani postkolonyal sahalarda demokrasi şekillenmedi, diktatörlükler kuruldu.

YENİ BİR DİN ANLAYIŞI İNŞA ETMEK İSTİYORLAR

Soğuk Savaş şartları bunların yaşatılmasını gerektiriyordu. Duvar yıkıldıktan sonra Saddam’ın, Esed’in, Kaddafi’nin meşruiyetleri tartışıldı, çatışmalar başgösterdi. Yeni süreç sadece Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesini değil İslam düşüncesinin şekillenmesini de beraberinde getirecek.

Yeni bir din anlayışına doğru mu gidiyoruz?

Elbette... DAEŞ, selefi hareketler, Batılı yıkımcıların sevdiği ve etkili kullandıkları radikal hareketler İslam ülkelerini, Müslümanları kapitalistleştirecek. Burada hiç şu yoruma girmeyelim; zaten diktatörler döneminde de Batıya bağlıydılar, gibi... Bu farklı... artık yapısal dönüşümden söz etmeliyiz.

Unutmayalım Soğuk Savaş sonrasında tüm Avrupa kapitalistleşti... 2. Dünya savaşı sonrası ABD dünya sistemi Avrupa’da finans kapital dışında düşünme şartlarının tümünü tüketti, bitirdi. Prag Baharı’nı Sovyetlerin bastırdığını mı zannediyorsunuz; Dubcek başarılı oldu.

VAROLUŞ SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

“Güler yüzlü sosyalizm” sloganının karşılığı ılımlı İslam... İktisadi açıdan merkez-çevre modeli üzerinden bir entegrasyon var ama bir gün Müslümanlar tamamıyla, zihnen, psikolojik, epistemolojik açıdan İslami olandan uzaklaşacak, belki de ontolojik olarak.

Çok ciddi bir varoluş sorunuyla karşı karşıyayız, anlaşılan...

Öyle tabi... Soğuk Savaş’ı iyi okumalıyız... Jan Palach Wenceslas Meydanı’nda kendini yaktıktan yaklaşık 20 yıl sonra tüm Avrupa Amerikan hinterlandının üyesi oldu; bugüne de Tunus’ta kendini yakan Muhammed Buazizi’nin eylemi getirdi, kıvılcımı çaktı. Komünizm çöküşüne Batı, Tarihin Sonu dedi... sonrasında da bugünleri anlatan bir Medeniyetler Çatışması tezi geldi.

Şu anda Medeniyetler Çatışması’nın tam içindeyiz, bir farkla, çatışan taraflar yok, Batı, İsrail-ABD cephesi İslam’ı, Müslümanları dönüştürüyor.

Amerika ve diğer güçler bir yandan İran karşıtı görülürken bu tür bölünmeler bir tek bölgeyi Şiileştiren İran’a yaramaz mı; ya da İran için plan ne zaman işler?

İran için plan işliyor, önceden başlamıştı zaten. Bugünü ister Medeniyetler Çatışmasının fiilen başlaması ister hasatlarının alınması olarak yorumlayın, bölgede üç önemli gelişme olacak.

İSRAİL TOPRAKLARINI GENİŞLETECEK

İlkin İslam düşüncesi dizayn edilecek –İslam dünyası demiyorum, İslam düşüncesi.

İkinci olarak klan-kabile devletler kurulacak.

Son olarak İsrail yavaş yavaş toprak genişletmeye başlayacak.

Şimdiye kadar Batı, İran ve Suudiler “kendi toprakları dışında” savaşıyorlardı, bu tersine işleyecek gibi... DAEŞ, Barzani, Esed vasıtasıyla zaten taraflar birbirini iyice kırdı, İsrail kendini unutturdu, hiç ses çıkarmadı. Şimdi herkes zayıfladı, İran ve Suud birbirine girince topraklarını genişletecek muhtemelen.

Bu olayın Türkiye’ye yansıması ve etkisi ne olur?

Türkiye, gavurların ve onların distribütörlerinin sıkça dediği gibi seküler-laik damarıyla bu “radikallerin temizliği”nden uzak kalabilir. Fakat ben burada temel amacın “Türkiye’nin çevrelenmesi” olduğunu düşünüyorum.

DÜNYA SİSTEMİNİN KARŞISINDAKİ TEK ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye çevreleniyor, Balkanlardan, Kafkaslardan ve Ortadoğu’dan.

Türkiye hala dünya sistemine karşı bilkuvve potansiyel taşıyan tek ülke, biz Türkler Batı dışı dünyayı geliştirecek tek milletiz. Bu çevrelemeden her şey çıkar, Barzani gitti diye Kürt devleti ihtimali ortadan kalkmadı, daha da güçlendi bence, unutmayalım ki PYD özerkliğine Esed bile rıza gösteriyor.

JAPONLAR TEKNOLOJİ KÖLELİĞE İTİLİYOR

Şimdi pek sevdiğimiz Japon modernleşmesinden söz etmek istiyorum; 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonların kimliklerine işleyen “milli dini” Şintoizm devletin resmi dini olmaktan çıkarıldı, ona özgü ritüeller, kutlamalar yasaklandı. Japonlar şu an harıl harıl kapitalist merkeze teknoloji köleliği yapıyor.

İran malum kendini Şiilikle bütünleştirip ifade eder, Suudi Arabistan dediğimiz yapı Suud aşireti ve Vehhabilik mezhebi-doktrini üzerine kuruludur. Mısır bir anlamda selefilikle özdeşleştirilmiştir, Suud’dan ayrı bir selefilik, tabi Müslüman Kardeşler daha farklı bir ekoldür.

YASAKLAR TÜRKLÜĞÜMÜZÜ ENGELLEMEDİ

Süreç milli kimliklerle dini anlayışlarının arasındaki bağlantıları da çözecek... Aynen Türkiye’de yapıldığı gibi...

Cumhuriyet inkılapları bizim Türklüğümüzü çözmüştü, Anayasamızda dinimiz yazmıyordu, Hilafet elimizden alınmıştı, Türklük etnik kimliğe indirgenip gaza fikri yok edilmişti. Yasaklar Türklüğün bilkuvve uhdemizde kalmasını engellemedi.

Bu çevreleme hareketi uhdemizdeki bu varlığı tamamen almak isteyecektir; onu “açığa” çıkarmadıkça çevreleme işgale dönüşür!

Serkan Üstüner / Haber7.com

serkan.ustuner@haber7.com

 

YORUMLAR 22 TÜMÜ
 • Sema 4 yıl önce Şikayet Et
  İslâm'ı koruyacak olan Allah(C.C.)'ın kendisidir. Kaybedenler her zaman antiler olmuştur, olacaktır!
  Cevapla
 • İsminiz 4 yıl önce Şikayet Et
  Safları sıklaştıralım. Duruşumuz yeter Evvelallah. İnadına Türkiye inadına insanlık inadına Erdoğan. Allah yar ve yardımcımız olsun. :)))
  Cevapla
 • yılmaz 4 yıl önce Şikayet Et
  türk, kürt, laz, zaza hepsi bizi ayrıştırmak için günü gelince kullanılabilecek argümanlar. biz İslam ortak paydamızda ırk ve etnik farklılıklarımızı eritmediğimiz sürece lokma lokma yutulmaya mahkumuz.
  Cevapla
 • Firat 4 yıl önce Şikayet Et
  Petrolu bitirim bu kargasada biter kara lekede kalkar milletin ustunden baska enerji kaynaklari bulmasi kazim insanlarin kralliklari bakalim kac gun surcek ozaman..
  Cevapla
 • Barış 4 yıl önce Şikayet Et
  Doğru bir analiz ,asıl olan bu oyunu Ortadoğu hükümetleri nasıl bozacak ,bunun tehlikeleri çok büyük ,çare oyunu bozmak için Ortadoğu devletlerinin birlikte hareket etmesidir. .mesep çatışmaları ümmetin kendi bindiği dalı kesmesine benzer.
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR