Ankara bekçi alım başvurusu için son saatler! Başvuru nasıl yapılır?

İstanbul, Adana, Mersin ve daha birçok ilden sonra bekçi alım ilanı duyuran yeni il başkent Ankara oldu. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya bin kişi bekçi alımı yapılacak. Peki, Ankara bekçi alım başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2017 bekçi alım başvuru şartları...

ABONE OL
GİRİŞ 06.12.2017 12:11 GÜNCELLEME 06.12.2017 12:11 GÜNCEL
Ankara bekçi alım başvurusu için son saatler! Başvuru nasıl yapılır?
Ankara bekçi alım başvurusu için son saatler! Başvuru nasıl yapılır?

Yurt genelinde birçok valilik, farklı ilçelerinde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapıyor. İstanbul, Adana, Mersin, Bursa gibi şehirlerden sonra bekçi alım ilanı yayınlayan şehrimiz başkent Ankara oldu. Peki, Ankara bekçi alım başvuru şartları nelerdir? Toplamda bin kişinin istihdam edileceği Ankara bekçi alım başvuruları nasıl yapılır? İşte, 2017 bekçi alımına ilişkin tüm ayrıntılar...

BAŞVURU TARİHLERİ

Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Ankara bekçi alım ilanına göre; bekçi olmak için müracaat edecek adayların, başvurularını 22 Kasım-06 Aralık 2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine iletmeleri gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

a) Başvurular 22/11/2017-06/12/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine
yapılacaktır.

b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir. Bu tür başvuruların önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri
taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye,
Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve
ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.

BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BELGELER

• T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
• Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
• Askerlik durum belgesi,
• 4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
• Adli sicil belgesi,
• Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
• Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.

* Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

a)Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya lisansüstü mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından il/ilçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,752=26

ankara bekçi alım

BEKÇİ ALIM SÜRECİ GENEL HUSUSLAR

a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Ankara İli mülki sınırları içerisindeki ilçelerimizde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıklarca ilçe merkezinde yapılacaktır.

d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.

e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. 

SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

a) Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir.

c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet
Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesi”ndeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.

d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.

e) Sözlü sınavda adayların:

• Genel kültür durumu,
• Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
• Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.

YAZILI SINAV DETAYLARI

a) Yazılı sınav 23/12/2017 tarihinde yapılacaktır.

b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

c) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.

d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.

e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.

f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.

g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

ANKARA VALİLİĞİ BEKÇİ ALIM İLANI TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

ETİKETLER

YORUMLAR 2
  • kerem 3 yıl önce Şikayet Et
    35 olsun sayın bakanım
    Cevapla
  • kerem 3 yıl önce Şikayet Et
    yaş 35 olsun
    Cevapla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR