Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu ne zaman? ÖSYM tercih...

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 12 bin personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda 2 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacağı belirtildi. Peki Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları…

ABONE OL
GİRİŞ 03.08.2019 08:56 GÜNCELLEME 03.08.2019 08:56 GÜNCEL
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu ne zaman? ÖSYM tercih...
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu ne zaman? ÖSYM tercih...

Resmi Gazete’de yayımlanan son dakika duyurusuna göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 bin personel alımı yapılacak. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

 

TERCİH İŞLEMLERİ 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

YERLEŞTİRMELER ÖSYM İLE YAPILACAK!

Sağlık Bakanlığı 12 Bin personel alımı için başvurularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi başkanlığı ile Merkez yerleştirme kılavuzu ile yapılacak. Söz konusu ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen branşlara Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans düzeyinde olan adaylar başvuru yapabileceklerdir. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Kadrolar ve sayıları haberimizde...

 

6 BİN 835 HEMŞİRE ALINACAK!

Belirlenen 12 bin kadrodan;

- 6 bin 835'i hemşire,

- Bin kişilik ebe,

- 3 bin sağlık teknisyeni ile sağlık teknikeri alımları ile toplamda 12 bin sağlık personeli olacak.

PERSONEL SAYILARI VE KADROLARI

- Biyolog 30 (Lisans) 30 

- Çocuk Gelişimcisi 32 (Lisans) 32 

- Dil ve Konuşma Terapisti 18 (Lisans) 18 

- Diyetisyen 160 (Lisans) 160 

- Ebe 1000 (Lisans) 1000 

- Fizyoterapist 400 (Lisans) 400 

- Hemşire 5000 (Lisans) - 1183 (Ortaöğretim) 6835 

- İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21 (Lisans) 21 

- Odyolog 82 (Lisans) 82 

- Perfüzyonist 40 (Lisans) 40 

- Psikolog 170 (Lisans) 170 

- Sağlık Fizikçisi 22 (Lisans) 22 

- Sosyal Çalışmacı 190 (Lisans) 190 

- Sağlık Teknikeri Adli Tıp 20 (Ön Lisans) 20 

- Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 109 (Ön Lisans) 109 

- Sağlık Teknikeri 74 Ameliyat 73 (Ön Lisans) 73 

- Sağlık Teknikeri Anestezi 192 (Ön Lisans) 192 

- Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 68 (Ön Lisans) 68 

- Sağlık Teknikeri Diş Protez 74 (Ön Lisans) 74 

- Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans) 85 

- Sağlık Teknikeri Eczane 95 (Ön Lisans) 95 

- Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23 (Ön Lisans) 23 

- Sağlık Teknikeri Evde Bakım 82 (Ön Lisans) 82 

- Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans) 70 

- Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 807 (Ön Lisans) 807 

- Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 12 (Ön Lisans) 12 

- Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181 (Ön Lisans) 181 

- Sağlık Teknikeri Odyometri 71 (Ön Lisans) 71 

- Sağlık Teknikeri Ortopedi 66 (Ön Lisans) 66 

- Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 33 (Ön Lisans) 33 

- Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans) 25 

- Sağlık Teknikeri Röntgen 237 (Ön Lisans) 237 

- Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 264 (Ön Lisans) 264 

- Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans) 5 

- Sağlık Teknisyeni Anestezi 34 (Ortaöğretim) 34 

- Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim) 15 

- Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12 (Ortaöğretim) 12 

- Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193 (Ortaöğretim) 193 

- Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32 (Ortaöğretim) 32 

- Sağlık Teknisyeni Röntgen 57 (Ortaöğretim) 57 

- Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 65 (Ortaöğretim) 65 

* 7165 (Lisans)

* 2592 (Ön Lisans)

* 2243 (Ortaöğretim)

* TOPLAM: 12000

Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alım Kadroları

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 7 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. 

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir.

19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” (**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini; 

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, 

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

ETİKETLER

YORUMLAR 1
  • anne 1 yıl önce Şikayet Et
    HEMŞİRE YARDIMCILARI çok zor durumda cumhurbaşkanı alınacaklar demişti lütfen atama yapılsın.
    Cevapla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR