OGM personel alımı devam ediyor! Orman Genel Müdürlüğü personel başvuru ekranı..

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2700 Orman Muhafaza Memuru, 1150 sözleşmeli orman mühendisi olmak üzere toplam 3850 personelin alımı 'KPSS puanı ve uygulamalı sınav' usulüyle yapılacak. Başvuru yapacak adayların KPSS’den en düşük 60 puan almış olmaları gerekiyor. Peki başvuru şartları neler?

ABONE OL
GİRİŞ 17.09.2019 10:35 GÜNCELLEME 17.09.2019 10:35 GÜNCEL
OGM personel alımı devam ediyor! Orman Genel Müdürlüğü personel başvuru ekranı..
OGM personel alımı devam ediyor! Orman Genel Müdürlüğü personel başvuru ekranı..

Uzun süredir beklenen Orman Genel Müdürlüğü memur alımı için ilan yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yayımlanan ilana göre, taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde 2700 (iki bin yedi yüz) adet Orman Muhafaza Memuru, 1150 sözleşmeli orman mühendisi olmak üzere toplam 3850 personel​alımı yapılacaktır. Peki başvuru yapacak adaylardan aranan özel ve genel başvuru şartları neler? 

PAEM 2 bin komiser yardımcısı alımı başladı! Başvuru ekranı ve şartları...

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI NELER?

 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

- 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 60 puan almış olmak,

- Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

HANGİ İLLERDE KAÇ KİŞİLİK ALIM YAPILACAK?

OGM memur alım ilanı

ORMAN MÜHENDİSİ İLANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ORMAN MUHAFAZA MEMURU İLANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel olarak istihdam edeceği adaylar için 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresinden başvuruları alacak. Başvurular, E-Devlet şifresi ile alınabilecek.

Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olan adaylar ise 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.

Başvuru işlemleri 07.10.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir.

KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin sözlü ve uygulamalı sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;

 Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve

uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 15 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 17 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 17 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 17 puan Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Adayların, 2018-KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ:

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

ETİKETLER

YORUMLAR 6 TÜMÜ
 • ahmet 1 yıl önce Şikayet Et
  nasıl başvuru yapılacak lutfen yetkililere sesleniyoruz
  Cevapla
 • Abdullah 1 yıl önce Şikayet Et
  E devletten baş vur diyo fakat yapamadım bilgisi olan varmı
  Cevapla
 • elıfff 1 yıl önce Şikayet Et
  bu ne sacmalık gırıs bıle yapılamıyor nasıl basvuru yapacaz kı arkadaslar bılen varsa yardımcı olabılır mı
  Cevapla
 • Burak 1 yıl önce Şikayet Et
  başvuru yapamıyorum
  Cevapla
 • murat 1 yıl önce Şikayet Et
  puanım p3 59.74 ve Üni mezunuyum rtv mezunuyum alım olur mu
  Cevapla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR