2020 Ramazan ayı Mukabele: Gün gün sureler, ayetler ve hadisler

14 asırlık bir gelenek olan Mukabele Ramazan ayının başlaması ile birlikte gün gün Haber 7'de yayınlanacak. İşte Kabe İmamı ve aynı zamanda matematik profesörü de olan dünyaca ünlü imam Mahir El Muaykili (Mahir Al Mu’ayqali) seslendirdiği Mukabele’nin 30. cüzü...

ABONE OL
GİRİŞ 23.05.2020 10:42 GÜNCELLEME 26.05.2020 15:23 GÜNCEL
2020 Ramazan ayı Mukabele: Gün gün sureler, ayetler ve hadisler
2020 Ramazan ayı Mukabele: Gün gün sureler, ayetler ve hadisler

Mukâbele; Cebrâil aleyhisselâm-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallâllâhu aleyhi ve selleme gelerek Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazân-ı Şerîf’in en mühim vasfı, bir Kur’ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrâil’le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur’ân’ı mukabele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.

MUKABELE - 30 GÜN - 30 CÜZ

Kabe İmamı ve aynı zamanda matematik profesörü de olan dünyaca ünlü imam Mahir El Muaykili (Mahir Al Mu’ayqali) seslendirdiği Mukabele'nin 30. cüzün içerisinde 20 adet sure vardır. En-Nebe suresi (40 ayet), En-Naziat suresi (46 ayet), Abese suresi (42 ayet), Et-Tekvir suresi (29 ayet), İnfitar suresi (19 ayet), El-Mutaffifin suresi (36 ayet), El-İnsikak suresi (25 ayet), El-Bürüç suresi (22 ayet), Tarık suresi (17 ayet), El- Al'a suresi (19 ayet) Ğaşiya suresi (26 ayet), El-Fecr suresi (30 ayet), Beled Suresi (20 ayet), Eş-Şems suresi (15 ayet), El-Leyl suresi (21 ayet)- Ed-Duha suresi (11 ayet), İnşirah suresi (8 ayet), Et-Tin suresi (8 ayet), Alak suresi (19 ayet), El-Kadir suresi (5 ayet) 

MUKABELE - 29 GÜN - 29 CÜZ

Mukabele'nin 29. cüzün içerisinde 11 adet ayet vardır. El-Mülk suresi (30 ayet), El-Kalem suresi(52 ayet), El-Hakka suresi (52 ayet), El-Mearic suresi (44 ayet), Nuh suresi (28 ayet), El-Cin suresi (28 ayet) El-Müezzemmil suresi (20 ayet), El-Müdessir suresi (56 ayet), El-Kiyame suresi (40 ayet),Insan, Ed-Dehr suresi (31 ayet), El-Mürselat suresi (50 ayet),

MUKABELE - 28 GÜN - 28 CÜZ

Mukabele'nin 28. cüzün içerisinde 9 adet sure vardır. El-Mücadile suresi (22 ayet), El-Hasr suresi (24 ayet), El- Mümtehine suresi (13 ayet), Es-Saf suresi (14 ayet), El-cuma suresi (11 ayet), El-Münafikun suresi (11 ayet), El-Tegabun suresi (18 ayet), Et-Talak suresi (12 ayet), Et-Tahrim suresi (12 ayet). 

MUKABELE - 27 GÜN - 27 CÜZ

Mukabele'nin 27. cüzün içerisinde 7 adet sure vardır. Ez-Zariyat Suresi (60 ayet- 31. ayetten 60.ayete kadar), Et-Tür suresi (49 ayet), En-Necm suresi (62 ayet), El-Kamer suresi (55 ayet), Er-Rahman suresi (78 ayet), El-Vak'a suresi (96 ayet), El,Hadid suresi (29 ayet)

MUKABELE - 26 GÜN - 26 CÜZ

Mukabele'nin 26. cüzün içerisinde içerisinde 7 adet sure vardır. El-Casiye suresi (37 ayet-33.ayetten 37.ayete kadar), El-Ahkaf suresi (35 Ayet), Muhammed (Kital) suresi, (38 ayet), Fetih suresi (29 ayet), El-Hucurat suresi (18 ayet), Kaf suresi (45 ayet), Ez-Zariyat suresi (60 ayet-1 ayetten 31.ayete kadar)

MUKABELE - 25 GÜN - 25 CÜZ

Mukabele'nin 25. cüzün içerisinde 5 adet sure vardır. Fussilet suresi (54 ayet-47.ayetten 54.ayete kadar) Es-Şura suresi (53 ayet), Ez- Zuhruf suresi (89 ayet), Ed-Duhan (59 ayet), El-Casiye suresi (37 ayet-1 ayetten 33.ayete kadar)

MUKABELE - 24 GÜN - 24 CÜZ

Mukabele'nin 24. cüzün içerisinde 3 adet sure vardır. Ez-Zümer Suresi (75 ayet- 32. ayetten 75. ayete kadar), El-Mü'min suresi (85 ayet), Fussilet suresi (54 ayet-1.ayetten 47. ayete kadar) 

MUKABELE - 23 GÜN - 23 CÜZ

Mukabele'nin 23. cüzün içerisinde adet sure vardır. Yasin suresi (83 ayet-28'den 83'e kadar), Es-Saffat suresi (182 ayet),  Sad suresi (88 ayet), Ez-Zümer suresi (75 ayet-1 ayetten 32.ayete kadar) 

MUKABELE - 22 GÜN - 22 CÜZ

Mukabele'nin 22 cüzünde 4 tane sure vardır. El-Azhab suresi (73 ayet), Sebe suresi (54 ayet), Fatir suresi (45 ayet), Yasin suresi (83 ayet) (1.ayetten 28. ayete kadar)

MUKABELE - 21 GÜN - 21 CÜZ

Mukabele'nin 21. cüzünde 4 tane sure vardır. Bunlar Er-Rum suresi (60 ayet), Lokman suresi (34 ayet), Es-Secde suresi (30 ayet)'dir, El-Azhab suresi (71 ayet) (1.ayetten31. ayete kadar) 

MUKABELE - 20 GÜN - 20 CÜZ

Mukabele'nin 20. cüzünde 3 tane sure vardır. Bunlar En Neml suresi (93 ayet), El-Kasas suresi (88 ayet), El-Ankebut suresi (69 ayet)'dir.

MUKABELE - 19 GÜN - 19 CÜZ
 

Mukabelenin 19.cüzünde Şuara suresi ve Neml suresi bulunmaktadır.

MUKABELE - 18 GÜN - 18 CÜZ

Kabe İmamı ve aynı zamanda matematik profesörü de olan dünyaca ünlü imam Mahir El Muaykili (Mahir Al Mu’ayqali) seslendirdiği Mukabelenin 18.cüzünde Nur suresi ve Furkan suresi bulunmaktadır.

MUKABELE - 17 GÜN - 17 CÜZ

Mukabelenin 17.cüzünde Enbiya suresi ve Hac suresi bulunmaktadır.

MUKABELE - 16 GÜN - 16 CÜZ
 

Mukabelenin 16.cüzünde Kehf suresi ve Taha suresi bulunmaktadır.

MUKABELE - 15 GÜN - 15 CÜZ

Mukabele 15.cüzünde İsra suresi ve Kehf suresi bulunmaktadır.

MUKABELE - 14 GÜN - 14 CÜZ

Mukabelenin 14.cüzünde Hicr suresi ve Nahl suresi bulunmaktadır

MUKABELE - 13 GÜN - 13 CÜZ

Mukabele 13.cüzünde Yusuf suresi, Ra'da suresi ve İbrahim suresi bulunmaktadır

MUKABELE - 12 GÜN - 12 CÜZ

Mukabele 12.cüzünde Hud suresi ve Yusuf suresi bulunmaktadır. 


MUKABELE - 11 GÜN - 11 CÜZ
 

Mukabele'nin 11.cüzünde Enfal suresi, Yunus suresi ve Hud suresi bulunmaktadır. 

MUKABELE - 10 GÜN - 10 CÜZ

Mukabele'nin 10.cüzünde Enfal suresi ve Tevbe suresi bulunmaktadır. 

MUKABELE - 9. GÜN - 9 CÜZ

Mukabele'nin 9.cüzünde El A'raf suresi (88.Ayetten 206.Ayete kadar) ve El Enfal suresi (1.Ayetten 41.Ayete kadar) bulunmaktadır. 

MUKABELE - 8. GÜN - 8 CÜZ

Kabe İmamı ve aynı zamanda matematik profesörü de olan dünyaca ünlü imam Mahir El Muaykili (Mahir Al Mu’ayqali) seslendirdiği Mukabele'nin 8.cüzünde El En'am suresi (111.Ayetten 165.Ayete kadar)  ve El A'raf suresi (1.Ayetten 88.Ayete kadar) bulunmaktadır.

MUKABELE - 7. GÜN - 7 CÜZ

Mukabele'nin 7.cüzünde El Maide suresi (83.Ayetten 120.Ayete kadar) ve El En'am suresi (1.Ayetten 111.Ayete kadar) bulunmaktadır.

MUKABELE - 6. GÜN - 6. CÜZ

Mukabele'nin 6.cüzünde En Nisa suresi (148.ayetten 176.ayete kadar) ve El Maide suresi (1.Ayetten 83.Ayete kadar) bulunmaktadır. 

MUKABELE - 5. GÜN - 5. CÜZ

Mukabele'nin 5.cüzünde En Nisa suresi (24.ayetten 148.ayete kadar) bulunmaktadır.

MUKABELE - 4. GÜN - 4. CÜZ

Mukabele'nin dördüncü cüzünde Ali İmran suresi (92.ayetten 200.ayete kadar) ve En Nisa suresi 

MUKABELE - 3. GÜN - 3. CÜZ

Mukabele'nin üçüncü cüzünde Bakara suresi (253.Ayetten 286.Ayete kadar) ve Ali İmran suresi bulunmaktadır.

 

MUKABELE - 2. GÜN - 2. CÜZ

Mukabele'nin ikinci cüzünde Bakara suresi (142.Ayetten 253.Ayete kadar) bulunmaktadır.

MUKABELE - 1. GÜN - 1. CÜZ

Mukabele’nin birinci cüzünde Fatiha suresi ve Bakara suresi (142.Ayete kadar) bulunmaktadır. 

GÜNLÜK DUALAR - 30. GÜN

"Allahummec'al siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve Âlih'it-tahirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il-alemîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükâfatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu iman ve ihlâs olan usulüyle pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında Ey Rabbim! Ve bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.

GÜNLÜK DUALAR - 29. GÜN

"Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana iyi amelleri yapmak için tevfik ve kötü amellerden korunma gücü lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan Rabbim!

GÜNLÜK DUALAR - 28. GÜN

"Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah'ul-mulihhîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; dünya ve ahirette sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla yalvaranların ısrarı kendisini başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan Rabbim-!

GÜNLÜK DUALAR - 27. GÜN

"Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-salihîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!

GÜNLÜK DUALAR - 26. GÜN

"Allahummec'al sa'yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve günahlarımın üzerini ört; ey duyanların en iyi duyanı!

GÜNLÜK DUALAR - 25. GÜN

"Allahummec'alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb'in-nebiyyîn."

Anlamı: Allah'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan Yüce Allah!

GÜNLÜK DUALAR - 24. GÜN

"Allahumme innî es'eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eluk'et-tevfîge fîhi lien utîake vela a'siyek, ya cevad'es-sailîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. Allah'ım! Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el el açıp dilenenlere cömert davranan Rabbim!

GÜNLÜK DUALAR - 23. GÜN

"Allahummeğsilnî fîhi min'ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min'el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv'el-gulûb, ya mugîle eserat'il-muznibîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan Rabbim!

GÜNLÜK DUALAR - 22. GÜN

"Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'il-muztarrîn."

Anlamı: Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden Allah!

 

GÜNLÜK DUALAR - 21. GÜN

"Allahummec'al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec'al li'ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec'al'il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic'it-talibîn."
 

Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren Rabbim!

GÜNLÜK DUALAR - 20. GÜN

"Allahummefteh lî fîhi ebvab'el-cinan, ve eğlig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignî fîhi li-tilavet'il-gur'an, ya munzil'es-sekîneti fî gulûb'il-mu'minîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını yüzüme kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren Yüce Allah!

GÜNLÜK DUALAR - 19. GÜN

"Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile'l-hagg'il-mubîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden Rabbim!

GÜNLÜK DUALAR - 18. GÜN

"Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â'zâî ile't-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb'il-arifîn."

Anlamı:  Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!

GÜNLÜK DUALAR - 17. GÜN

"Allahummehdinî fîhi li-salih'il-e'mali, vegzi lî fîh'il-havaice ve'l-amal. Ya men la yehtacu ile't-tefsiri ve's-sual. Ya alimen bima fî sudur'il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih'it-tahirin."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey âlemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen Rabbim! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.

GÜNLÜK DUALAR - 16. GÜN

"Allahumme veffignî fîhi li-muvafeget'il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat'el-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar'il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah'el-alemîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan cennette yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!

GÜNLÜK DUALAR - 15. GÜN

"Allahummerzugnî fîhi taat'el-haşiîn, veşreh fîhi sadrî bi-inabet'il-muhbitîn, bi-emanike ya eman'el-haifîn."


Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı ve güveni!

GÜNLÜK DUALAR - 14. GÜN

"Allahumme la tuahiznî fîhi bi'l-aserat, ve egilnî fîhi min'el-hataya ve'l-hefevat, vela tec'alnî fîhi ğarazan li'l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz'el-muslimîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!

GÜNLÜK DUALAR - 13. GÜN

"Allahumme tahhirnî fîhi min'ed-denesi ve'l-egdar, ve sabbirni fîhi alâ kainat'il-egdar, ve veffignî fîhi li't-tuga ve suhbet'el-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn'il-mesakîn."


Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!

GÜNLÜK DUALAR - 12. GÜN

"Allahumme zeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas'il-gunûi ve'l-kifaf, vehmilnî fîhi ala'l-adli ve'l-insaf, ve aminnî fîhi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet'el-haifin."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan Rabbim.

GÜNLÜK DUALAR - 11. GÜN

"Allahumme habbib ileyye fîh'il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh'il-fusûge ve'l-isyan, ve harrim aleyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ğiyas'el-musteğisîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı!

GÜNLÜK DUALAR - 10. GÜN

"Allahummec'alnî fîhi min'el-mutevekkilîne aleyke, vec'alni fîhi min'el-faizîne ledeyke, vec'alnî fîhi min'el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ğayet'et-talibîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

GÜNLÜK DUALAR - 9. GÜN

"Allahummec'al lî fîhi nasiben min rahmetik'el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik'es-satia, ve huz bi-nasiyetî ila merzatik'el-camia, bi-mehabbetike ya emel'el-muştagîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu!

GÜNLÜK DUALAR - 8. GÜN

 

"Allahummerzugnî fîhi rahmet'el-eytami ve it'am'et-taam ve ifşa'es-selâm ve suhbet'el-kiram, bi-tavlike ya melce'el-amilîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, fakirlerin karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı.

GÜNLÜK DUALAR - 7. GÜN

"Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!

GÜNLÜK DUALAR - 6. GÜN

"Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet'ir-râğibîn."

Anlamı: Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; sonsuz lütfün ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!

GÜNLÜK DUALAR - 5. GÜN

"Allahummecalnî fîhi min'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es-sâlihîn'el-gânitîn, vec'alnî fîhi min evliyâik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-râhimîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!

GÜNLÜK DUALAR - 4. GÜN

"Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi'nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!

GÜNLÜK DUALAR - 3. GÜN

"Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

GÜNLÜK DUALAR - 2. GÜN

"Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn."

Anlamı: Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.

GÜNLÜK DUALAR - 1. GÜN

"Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn."

Anlamı: "Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

Allah’ım! Övgüler sanadır.
İlâhî! İlah ancak sensin, övgüler sanadır.
İlâhî! Mülkün hakimi ancak sensin, övgüler sanadır.
İlâhî! Tek olan ancak sensin, övgüler sanadır.
İlâhî! yüce olan ancak sensin, övgüler sanadır.
İlâhî! Yaratıcı olan ancak sensin, övgüler sanadır.
İlâhî! Rızık veren ancak sensin, övgüler sanadır.
İlâhî! Hakimiyet senindir, övgüler sanadır.
İlâhî! Bir şeyi zorla ancak sen yaptırırsın, övgüler sanadır.
İlâhî! Kudret sahibi ancak sensin, övgüler sanadır.
İlâhî! Hakkıyla gören ancak sensin, övgüler sanadır.
İlâhî! Hakkıyla işiten ancak sensin, övgüler sanadır

Mukabele'nin 9.cüzünde El A'raf suresi (88.Ayetten 206.Ayete kadar) ve El Enfal suresi (1.Ayetten 41.Ayete kadar) bulunmaktadır. 

ETİKETLER

YORUMLAR 18 TÜMÜ
 • Salih Yilanli 1 yıl önce Şikayet Et
  10 yüklü arkadaşlar
  Cevapla
 • Selim bağ 1 yıl önce Şikayet Et
  cüz bekliyoruz
  Cevapla
 • abdulla korkmaz. 1 yıl önce Şikayet Et
  17 ci cuz cikmiyor saygilar.
  Cevapla
 • oflu 1 yıl önce Şikayet Et
  secde ayetlerini de belirtebilirseniz.!!!!
  Cevapla
 • erdal 1 yıl önce Şikayet Et
  10. cüz hala yüklenmedi
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR