Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ABONE OL
GİRİŞ 23.06.2022 00:52 GÜNCELLEME 23.06.2022 09:25 GÜNCEL
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de

Kanuna göre, 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor. Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

10 bin liranın altında olan borçlar terkin edildi

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarları 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

Merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Kanunla, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Döner sermaye geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personele unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödenebilecek.

Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215'e, diğer personel için ise yüzde 200'e çıkarılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

Kanunla, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şart olacak.

Kanun, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor. Buna göre, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, bulundukları ilde ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak.

Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı araştırmacı kadrosunda bulunan personele döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödeme, uygulama birliğinin sağlanmasını teminen merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

KAYNAK : AA
Muhammet Binici Haber7.com - Gece Editörü
Haber 7 - Muhammet Binici
YORUMLAR 15 TÜMÜ
 • vatandaş 2 1 hafta önce Şikayet Et
  vatandaş isimli kardeşim: siz ilk 10 bine girip tıpı kazanın sonra 6-7 sene eğitim alıp tüm sınavları başarıyla geçin, tusu kazanın ve sonra da 36 saat nöbet tutun da ederi neymiş tekrar değerlendirin.
  Cevapla
 • Vatandaş 3 1 hafta önce Şikayet Et
  Ben edebiyat öğretmeniyim senden daha fazla okuyup daha fazla sınava giriyorum. Bırak akademisyen olmayı KPSS belasıyla atansam da senin aldığın kadar maaş almıyorum. Doktorlar yetiştiren, adamlar yetiştiren öğretmenlerin çalışma şartlarından bahseden de yok. Özel hastanelerde 500 600 milyon alan doktorlar aldığı parayla etrafındakileri küçümsüyor. Bizzat şahit olduğum bir durumdur bu. 36 saat nöbetmiş. Onu da teknikerlerin üzerine yıkıyorsunuz. Şu söylediklerin çok ayıp. Allahtan kork.
  Cevapla
 • hsn 1 hafta önce Şikayet Et
  Ederi türk milletine sağlık hizmeti verirken para ya,tamah etmemek, fedakarlık yapmak. Kapıda sağlık hizmeti bekleyenler varken acil değilse eve git demenek doktorluk. Para,için yapıyorsan gidersin parayı çok veren yerde çalışırsın. Devlet gücünün yettiğince vermeye çalışıyor zaten. Grevle tehdit ne demek. Polis, asker öğretmen ne yapsin
  Cevapla
 • Ahmet 1 hafta önce Şikayet Et
  Bir artış olacaksa herkese artış olmalı. Ne yani doktora az da öğretmene mevcut maaşı çok mu. Böyle iş olmaz işin cılkını çıkarmayın. Biz de greve gidelim o zaman. Yazıklar olsun
  Cevapla
 • Osman 1 hafta önce Şikayet Et
  Remzi kardeş, belli ki ölçme ve değerlendirmeden bihabersin ve düz düşünüyorsun. AYRICA uzman öğretmen yüksek lisans mezunudur. Sen lisanstan bahsediyorsun. Hizmet yılı 10 yıl olan fizyoterapistlerin aldıkları aylık maaş 10.418,26 TL dir. çalıştığın özel hastane sanırım. Oralarda doktorlar haricindeki tüm çalışanlar örtük köle olarak çalışıyor. Hayat şartları gereği sesleri çıkmıyor. Biraz araştır daha iyi fikir sahibi olursun
  Cevapla
 • Remzi 1 hafta önce Şikayet Et
  Kaldı ki hekimlerin tekrar döner sermaye alması sağlanıyor bizlerin değil. Gasp edilen döner sermaye bize yine yok .
  Cevapla
 • Remzi 1 hafta önce Şikayet Et
  Lisans mezunu sağlık personeliyim(Fizyoterapist) . Benimle eşdeğer kademe ve dereceye sahip öğretmen haftada 40 saat derse girdiğinde kazancı 9300 tl civarı (maaş artı 20 saat ek ders ücreti) haftada 40 saat aynı öğretmen gibi çalışan benim maaşım ise 7600 tl. Döner sermayeden gelen ise 0 tl. 10 yıl sonra uzman öğretmenlere verilecek 1000 tl yi söylemiyorum bile. Onun için bi konu hakkında yorum yapacağınız zaman ne nedir ne değildir iyice öğrenmek lazım. 10 yıl öncesine kadar lisans mezunları döner sermaye alırken maaş farkı yok eşit seviyelerdeydi. Şimdi ki durum ortada onun için talep edilen şey zam değil gasp edilen hakkın iadesidir.
  Cevapla
 • metin 1 hafta önce Şikayet Et
  diğer kurumlarda çalışanlarla eşit olacaktı kamuda maaşlar hani adalet olacaktı hani liyakat olacaktı en iyisi sandığın milletin önüne gelmesi başka yolu yok...
  Cevapla
 • isimsiz 1 hafta önce Şikayet Et
  sadece doktor , hemsire gibi branslari kapsıyor. eee hani nerede hastanede calisan diger departmanlar? bu haksizlik degil mi?
  Cevapla
 • Gizem 1 hafta önce Şikayet Et
  Adalet Bakanlığı personeline ne demeli
  Cevapla
 • ali 1 hafta önce Şikayet Et
  39 branştan sadece birkaçına düzenleme gerisine lo lo
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR