İslâmi ilimlerle ilgilenenlere yeni bir eser: Hadislerle Hanefi Fıkhı

İslâmî ilimlerle ilgilenenlerin kayıtsız kalamayacağı kapsamlı bir eser olarak okuyuculara sunulan Hadislerle Hanefi Fıkhı (İ’lâüssünen) isimli eser Misvak Neşriyat tarafından 20 cilt halinde tercüme edilerek satışa sunuldu.

ABONE OL
GİRİŞ 16.06.2020 13:57 GÜNCELLEME 17.06.2020 11:21 KİTAP
İslâmi ilimlerle ilgilenenlere yeni bir eser: Hadislerle Hanefi Fıkhı
İslâmi ilimlerle ilgilenenlere yeni bir eser: Hadislerle Hanefi Fıkhı

Hadislerle Hanefi Fıkhı (İ’lâüssünen) isimli eser Misvak Neşriyat tarafından 20 cilt halinde tercüme edilen kitap usül konularını içeren 2 ciltlik mukaddimesi ayrıca basıldı.

 

 

Kitabın özelliği ve emsallerinden farkı; fıkıh ve hadis ilimlerini büyük bir ustalıkla meczetmiş olan kitapta; fıkhî mezheplerin Peygamberimiz (sav)’den bağımsız ve sonradan üretildiği tezlerini temelden yıkmaktadır.

Hadislerle Hanefi Fıkhı; Fıkıh ve Hadis yanını da; Usûl, Mukayeseli Fıkıh, Hilâf, Dil ve Mantık ilimlerine değinen kitap, İslâmî ilimlerle ilgilenenlerin kayıtsız kalamayacağı kapsamlı bir eser olarak okuyuculara sunulmaktadır.

 

 

20. asrın ilk yarısında, “Hakîmü’l Ümme” lâkâbıyla anılan, Hind Ulemâsından, İmam Eşref Ali et-Tehânevî’nin gözetiminde yeğeni Zafer Ahmed Osman et- Tehânevî tarafından  yaklaşık 20 yıl süren yoğun bir çalışma neticesinde hazırlanan kitap, ilk çıktığından itibaren ilim ehlinin yoğun ilgi görmüş ve doğudan batıya bütün İslam dünyasında kabul görmüş, ders olarak okutulan bir eser niteliği de kazanmıştır.

İmamı Azam Ebu Hanife’nin hadislere değil, kendi görüşüne göre fetva verdiği tezini, 20 cilt boyunca zikrettiği 6123 hadisle çürüten bu eser, aynı zamanda “hadisler peygamberden 200 sonra yazılmış” algısını da delilleriyle ortaya koymuştur.

"Fıkhı baştan sona delilleriyle beraber anlatan bu eser hakkında İmam Muhammed Zahid el-Kevseri hazretleri “İlk gördüğümde dehşete düştüğüm bir kitap” demiş ve yine ona göre eserde hadis ilminin gerektirdiği titizlik gösterilmiş ve mezheplerin görüşleri objektif şekilde değerlendirilmiştir." (Kevserî, Maḳālât, s. 95) 

Fıkıh bablarına göre düzenlenen eser “Kitâbü’t-Tahâre” ile başlayıp “Kitâbü’l Edeb ve’t-tasavvuf” ile sona ermektedir.

Bu eseri Türkçemize kazandıran Misvak Neşriyat’ın kurucusu Muhterem Ömer Öztürk; İmam-ı A’zam’ın ve yolunun anlaşılması ile ilgili yaptığı kapsamlı hizmetlere bir yenisini eklemekle birlikte, Türkiye Müslümanları olarak ortak paydamız olan İmam-ı A’zam hazretlerinde yeniden buluşmaya milletimizi davet etmiştir.

ETİKETLER

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR