Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar! Namaz duaları anlamları neler?

Namaz kılarken sırasıyla okuyabileceğiniz sureleri ve okunuşları sizlere düzenledik. Namaz kılarken hangi sureleri okumanız gerektiğini tam bilemiyorsanız örnek olabilecek dua sıralaması detaylarda! Zammı sureler ve okunuşları neler? 5 vakit namaz sureleri hangisi? Namazda okunan kısa sure ve dualar neler? Namaz kılarken hangi dualar okunur? Namaz surelerini sırasıyla okumak şart mı? Zammı sure sıralaması nedir?

ABONE OL
GİRİŞ 05.05.2020 14:19 GÜNCELLEME 05.05.2020 14:19 Masiva
Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar! Namaz duaları anlamları neler?
Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar! Namaz duaları anlamları neler?

"Namaz kılmayanın dini sağlam değildir. Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir." (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 107) hadis-i şerifine baktığımızda namazın bizim için ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliriz. Fani hayattan göçtükten sonra ahirette ilk olarak hesaba çekileceğimiz konu üzerimize farz kılınan 5 vakit namazdır. Dünyada iken namazımıza ne kadar önem ve değer gösterirsek Allah (c.c)'un izniyle o kadar kolay hesap vereceğiz. Türlü türlü günahların işlendiği şu ahir zamanda biraz olsun kendimizi koruyabilmek için namazlarımıza daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Hatta Efendimiz (SAV), bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez." (İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5/363). Huşu içerisinde namazımızı kılabilmek için öncelikli olarak güzel bir abdest almalıyız. Abdest aldıktan sonra namaz için bazı hazırlıklar yapmalı (temiz kıyafetler giyme, dünyalık düşüncelerden uzak durma vb.) gösterişsiz bir şekilde sadece Allah (c.c)'un rızası için namaz kılınmalıdır. Allah (c.c)'u hatırlamanın en güzel yolu olan namaz, Kuran-ı Kerim'deki Taha Suresinin ayet-i kerimelerinde ''Beni hatırlamak/anmak için namaz kıl'' (Taha, 7/205) örneği ile bizlere sabit kılınmıştır. İslamiyetin ilk dönemlerinde namaz kılma ibadeti sabah ve akşam olmak üzere 2'şer rekat olarak kılınırken (el-Araf 7/205) yaygın görüşlere göre Peygamberimiz (SAV)'in miraca çıkması ile 5 vakit namaz olarak farz kılınmıştır. Bizde namaz kılmak isteyen kimselerin bilmesi gereken namaz surelerini anlamları ile beraber sizlere derledik. Peki namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar neler? Namaz kılarken sureleri sırasıyla okumak şart mı? Namazda okunan zamm-ı sureler...

TIKLA OKU: NAFİLE NAMAZLAR VE FAZİLETLERİ! NAFİLE NAMAZ KILINIŞI

TIKLA OKU: EN SEVGİLİYE OKUNACAK EN GÜZEL SALAVAT-I ŞERİFLER

5 VAKİT NAMAZIN ARDINDAN OKUNACAK SURELER NELER?

5 vakit namazın ardından okunacak sure ve dualar

TIKLA OKU: NAMAZDA NECASET MİKTARI NE KADAR OLMALI?

Allah (c.c.)'un Mümin kimseler üzerinde farz kıldığı en güzel ve en özel ibadetlerden birisi de namazdır. Allah (c.c.)'un izniyle kurtuluşumuza vesile olabilir olan namazlarımızı vaktinde kılmaya ve kazaya bırakmadan en güzel şekliyle eda etmeye son derece azami bir şekilde özen göstermemiz gerekir. Takva sahibi olmak isteyen Müslümanların ekstra özen gösterdikleri farz namazların dışında gece namazı olarak bilinen teheccüte kalktıkları bilinir. Öyle ki teheccüt namazının faziletiyle ilgili Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Kim geceleyin uyanır ve karısını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar." (Ebû Davûd, Vitr, 13). Namazın her halinin birbirinden faziletli olduğunu düşündüğümüzde, öncelikli olarak hassas davranmamız gereken ibadetlerin başını çektiğini anlayabiliriz. 5 vakit namazın ardından okunması önerilen bazı sureleri faziletleriyle beraber sizlere derledik. İşte farz namazlardan sonra okunabilecek sure önerileri:

Kim sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa şu duayı okursa 70 bela def olunur:

Türkçesi: La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i).

Manası: Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fâide vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir.» derse yetmiş türlü belâ ondan def olur.” (Ali el-Müttakî, II, 144/3519)

Hadis-i şerif: “Kim sabahleyin 3 kere eûzu besmele çektikten sonra Haşr Sûresi’nin sonundaki 3 ayeti okursa, Yüce Allah onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da (sabah okuyan kimsenin ki) gibidir.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

Bazı rivayetlere göre Öğle namazından sonra Fetih Suresinin okunmasının faziletli olduğu öne sürülmektedir.

Bazı rivayetlerden elde edilen bilgilere göre de İkindi namazından sonra Amme Suresini okumak, kıyamet günü nurlanmaya vesiledir. 

Hadis-i şerif: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." (Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313)

Kimi rivayetlere göre de Akşam namazından sonra Vakıa suresini okumak rızkı arttırmaktadır.

Yatsı namazından sonra Amenerrasulü okumak, geceyi ibadetle geçirmiş kadar büyük bir sevabı vardır. Bu nedenden dolayı okunması tavsiye edilir.

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZA NASIL BAŞLANIR? NAMAZDA ÜŞENGEÇLİK...

YERYÜZÜNDE İLK EZAN NASIL ORTAYA ÇIKTI? EZANI İLK KİM OKUDU?

ezan ilk nasıl ortaya çıktı

TIKLA OKU: ÇOCUKLARA DUA NASIL EZBERLETİLİR? KISA VE KOLAY DUALAR​

Camilerde Müslüman kimseleri namaza çağırmak, davet etmek için belirli vakitlerde okunan ezanların ilk ortaya çıkışını şu hadis-i şerifte örnekleyebiliriz: Abdullah B. Ömer (r.a) rivayetlerine göre, ''Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde toplanıp namaz (vakitlerini) gözetirlerdi. Bu sırada namaz için bir çağrıda bulunulmazdı. Günün birinde Müslümanlar bu konu hakkında konuştular. Birisi 'Hristiyanların çanı gibi çan kullanın' dedi. (Başka) birisi de: 'Hayır, Yahudilerin borusu gibi bir boru kullanın 'dedi. Ömer'de: 'Halkı namaza çağıracak bir adam niye göndermiyorsunuz?' Bunun üzerine Efendimiz (SAV), - 'Ey Bilal! Kalk, (halkı) namaza çağır! buyurdu' (Buhari, Ezan 1; Müslim, Salat 1 (378); Müslim, Ezan 1 (377)

- EZANI DUYUNCA NE YAPMAK GEREKİR?

Ebu Said el- Hudri (r.a) rivayetlerine göre Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor: 

''Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediği gibi siz de (onun dediklerini) tekrar ediniz.''

Ezan duası arapça okunuşu

EZAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

"Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd." (Buhârî, Ezan, 8)

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'DEN NAMAZ TAVSİYESİ!

Ebu Hureyre (r.a) rivayetlerine göre Efendimiz (SAV) namazın nasıl kılınması gerektiğini şu şekilde anlatmıştır:

'Namaza kalktığında (önce) tekbir al, sonra ezberinden kolayına gelen kısımları Kur'an'dan oku, sonra da azan rükuda yerli yerinde durana kadar ruku yap, sonra dimdik durana kadar vücudunu rükudan kaldır, sonra da azan secdede yerli yerinde durana kadar secde yap, sonra azan oturarak yerli yerinde durana kadar vücudunu secdeden kaldır. Namazındaki diğer rekatların tümünde de işte böyle yap!'' buyurdu.

TIKLA OKU: FATİHA SURESİNİN FAZİLETLERİ NELER? FATİHA OKUNUŞU

NAMAZDA BİLİNÇSİZCE YAPILAN BAZI HATALAR

NAMAZDA OKUNAN SURELER NELER? SIRASIYLA OKUNAN ZAMM-I SURELER...

Namazda sırasıyla okunan sureler

TIKLA OKU: NAMAZDAN SONRA TESBİHTE NE ÇEKİLİR?

Namaz kılmak isteyen Müslüman bir kimsenin en azından namazını tamamlayabilecek kadar Kuran-ı Kerim'den sure ya da ayet bilmesi gerekir. Kuran-ı Kerim'deki uzun sureleri bilmiyorsanız yine Kuran-ı Kerim'de geçmek kaydı ile Fil sûresinden aşağısını okuyabilirsiniz. Fil sûresinden aşağısındaki sureler kısa olduğu için halk arasında 'Namaz sureleri' olarak nitelendirilmektedir. Nitekim Allah (c.c), ''Kur'andan kolay geleni (ne ise onu) okuyun'' (el- Müzemmil, 73/20) ayeti buyrulmaktadır. Ancak bu demek değildir ki namazda sadece bu sureler okunur, elbette diğer surelerde okunabilir hatimli namaz kılarken imamın okuduğu ayetler gibi. İşte namazda sırasıyla okuyabileceğiniz kısa sureler...

Fatiha Suresi
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kevser Suresi
Kafirun Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
İhlâs Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi
Ayet-el Kürsi

NAMAZ SURELERİNİN SIRALAMASI NASILDIR? ZAMMI SURELER YUKARIDAN AŞAĞIYA MI OKUNUR? NAMAZDA ZAMMI SURE SIRALAMASI

Namaz surelerini okuma sırasıyla ilgili yapılması uygun görülen bazı hususları sizlere derledik.. 1.rekatta okunacak olan bir sureden sonra 2.rekata geçildiğinde ilk rekattakinin altından bir sure okunması önemlidir. Yani 2. rekatta okunan sure, 1. rekatta okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. (Sure atlamadan sırasıyla okunması gerekir.)

Atlayarak sure okunacaksa arada tek sure değil 2 ya da daha çok sure atlanarak okunması gerekir. Okunan bu 2. sure, 1.den iki ayetten daha uzun olmamalıdır. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

NAMAZ SURELERİNİN ANLAMLARI NELER? NAMAZDA OKUNAN DUALAR...

Namaz surelerinin anlamları

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZ SAV'İN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

Namazda okunan dua ya da surelerin dil ile zikredilmesi kadar anlam olarak da bilinmesi gerekir. Bu anlamda baktığımızda okuyabileceğimiz kısa surelerin anlamlarını daha kolay düşünebilmek ve idrak edebilmek daha çabuk huşu içerisinde olmanıza katkı sağlar. Peki namazda okunan dua ve surelerin anlamları neler? İşte namazda okunan kısa sureler ve anlamları...

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Fatiha suresi arapça

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ ANLAMI:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

TIKLA OKU: CEMAATLE NAMAZ NASIL KILINIR? NAMAZA GEÇ KALINDIĞINDA...

FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Fil suresi arapça

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

TIKLA OKU: ABDESTİ NELER BOZAR, NELER BOZMAZ?

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kureyş suresi arapça

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li'î lâfi Kurayş'in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ ANLAMI: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

TIKLA OKU: RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ

MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Maun suresi arapça

MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

MAUN SURESİ ANLAMI: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

TIKLA OKU: CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK EN KIYMETLİ DUALAR

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kevser suresi arapça

KEVSER SURESİ ANLAMI:

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KEVSER SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

TIKLA OKU: HAYIRLI EVLAT SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kafirun suresi arapça

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

KAFİRUN SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Ey kâfirler
2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

TIKLA OKU: HAMİLELİK İÇİN DENENMİŞ MANEVİ REÇETELER

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nasr suresi arapça

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

NASR SURESİ ANLAMI: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

TIKLA OKU: GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI NASIL YAPILIR?

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Tebbet suresi arapça

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Karısı da odun hamalı olacak!
5- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

TIKLA OKU: DOĞUMA GİRMEDEN ÖNCE OKUNABİLECEK DUALAR

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

İhlas suresi arapça

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Felak suresi arapça

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

TIKLA OKU: EN GÜZEL TEVBE-İ İSTİĞFAR DUALARI

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nas suresi arapça

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ ANLAMI:

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3- İnsanların İlâhına.
4- O sinsi vesvesenin şerrinden,
5- O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6- Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!

AYET-EL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Ayetel kürsi arapça

AYET-EL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

Hadis-i şerif: "Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa: "Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun." deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır." (Buhârî, Ezan, 155) buyururlardı.

TIKLA OKU: TADİLİ ERKANA GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR?

NAMAZIN EN SONUNDA OKUNAN DUALAR! SON OTURUŞTA OKUNAN SURE...

Allahumme salli duası

ALLAHÜMME SALLİ DUASI OKUNUŞU:

Allahumme salli duası

ALLAHÜMME SALLİ DUASI ANLAMI:

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahumme barik duası

ALLAHÜMME BARİK DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Allahumme barik duası

ALLAHÜMME BARİK DUASININ ANLAMI:

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

Rabbena atina duası

RABBENA ATİNA DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

RABBENA ATİNA DUASININ TÜRKÇE ANLAMI:

Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette
de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im,
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.

TIKLA OKU: KERAHAT VAKTİNDE NE YAPILIR, NE YAPILMAZ?

Tahıyyat duası

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

"Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh." 

ETTEHİYYATÜ DUASI ANLAMI:

"Bütün duâlar, senâlar, bedenî ve mâlî ibadetler Allah Teâlâ’ya mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. (Ey Rabb’imiz)! Selâm bize ve Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir."

NAMAZ SONRASI İÇİN ÇEKİLEBİLECEK ZİKİRLER! NAMAZ TESBİHATI

Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm.

Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh.

Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi​.

Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.'

Subhanallah (33 defa), Elhamdülillah (33 defa), Allahu ekber, La ilahe illallah (33 defa)

Allahumme ecirna minennar.

ÇOCUKLARI NAMAZA NASIL ALIŞTIRIRIZ? NAMAZI SEVDİRME...

YORUMLAR 20 TÜMÜ
 • Vatandaş 1 yıl önce Şikayet Et
  Aĺllah bu yoldakilerin sayısını artırsın inş.
  Cevapla
 • yaşar 2 yıl önce Şikayet Et
  çok teşekkür ederim allah yardımcınız olsun
  Cevapla
 • Muhammed 2 yıl önce Şikayet Et
  Çok iyi
  Cevapla
 • özlem 2 yıl önce Şikayet Et
  çok güzel karışık degil
  Cevapla
 • bülent 2 yıl önce Şikayet Et
  yahu Allahaşkına burda bile tartışma yapıyorsunuz....kardeşim ister sırasıyla oku ister sırasız oku....yönün kıble olsun kalbin temiz olsun...okudugun her dua dilinden dökülürken kalbinden de okunsun önemli olan bu....
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR