Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS 70 puan ile sözleşmeli personel alımı! Başvuru için bugün son gün?

Milli Savunma Üniversitesi KPSS 70 puan ile sözleşmeli personel alımı devam ediyor. Başvuru detaylarına ilişkin merak edilen tüm detaylar yayınlanan ilan ile adaylar ile paylaşıldı. Kurum uzun süredir ise başvuruları online olarak toplamaya devam ediyor. İşte MSÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı başvuru ekranı...

ABONE OL
GİRİŞ 11.10.2021 10:10 GÜNCELLEME 11.10.2021 10:11 MEMUR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS 70 puan ile sözleşmeli personel alımı! Başvuru için bugün son gün?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS 70 puan ile sözleşmeli personel alımı! Başvuru için bugün son gün?

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde personel sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek istidama ilişkin başvuru şartları ve tarihi tüm detayları ile açıklandı. İşte MSB sözleşmeli personel alımı resmi ilan metni...

Kamuya ve belediyelere KPSS 60 puan ile 20.603 memur ve personel alımı! (2021) Kamu ilanları Kamuya ve belediyelere KPSS 60 puan ile 20.603 memur ve personel alımı! (2021) Kamu ilanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alım ilanı! Başvuru şartları neler?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alım ilanı! Başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) en az ortaöğretim mezunu personel alım ilanı! Başvurular başladı mı?Orman Genel Müdürlüğü (OGM) en az ortaöğretim mezunu personel alım ilanı! Başvurular başladı mı?

Son Başvuru Ne Zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Bilişim Personeli alımı başvuruları 20 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Adaylar 11 Ekim 2021 tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta yoluyla gerekli belgeler ile birlikte başvurularını kolayca yapabilecek. 

Başvuru Şartları Neler?

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

(d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

(e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak,

(f) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

(g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(ğ) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak,

(h) Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak.

Gerekli Belgeler Neler?

(a) Fotoğraflı Başvuru formu ve 3 fotoğraf,

(b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir),

(c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

(ç) KPSS-P3 puanını gösteren KPSS sonuç belgesi (KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

(d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

(e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

(f) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,

(g) Detaylı Özgeçmiş,

(ğ) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),

(h) SGK Hizmet Dökümü,

(ı) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

(i) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

(j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, adaylar tarafından bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. İmzalı olarak teslim edilecektir.

RESMİ İLAN METNİ