Türkiye'nin kaya gazı envanteri çıkarılacak

Enerjide dengeleri değiştiren kaya gazı teknolojisi Türkiye'nin gelecek yıl enerji alanındaki en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

ABONE OL
GİRİŞ 22.11.2013 11:25 GÜNCELLEME 22.11.2013 11:25 Türkiye Ekonomisi
Türkiye'nin kaya gazı envanteri çıkarılacak
Türkiye'nin kaya gazı envanteri çıkarılacak

Bu çerçevede kaya gazı envanteri hazırlanacak. Böylece Türkiye'deki kaya gazı rezervi ve ekonomik potansiyeli ortaya konulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, madencilikte Türkiye'nin maden potansiyelinin sağlıklı tespit edilmesi, üretim için gerekli hammadde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin yurtiçinde işlenip katma değerinin yükseltilerek ülke ekonomisine katkısının artırılması amacıyla gelecek yıl bir dizi çalışma yapacak.

Bu çerçevede, enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak, yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.

MTA Genel Müdürlüğünün bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kuruluş kanunu gözden geçirilerek kanun tasarısı taslağı hazırlanacak. Bunun için ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak dünyadaki benzer örnekler dikkate alınmak suretiyle bir rapor oluşturulacak. Taslak, bu rapor esas alınarak şekillendirilecek.

Benzer bir çalışma Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için de gerçekleştirilecek. Kurumun zarar eden bir yapıdan çıkarılması amacıyla bir eylem planı hazırlanacak ve kurum yeniden yapılandırılacak.

Enerjide dengeleri değiştiren kaya gazı teknolojisi de Türkiye'nin gelecek yıl enerji alanındaki en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bu çerçevede kaya gazı envanteri hazırlanacak. Böylece Türkiye'deki kaya gazı rezervi ve ekonomik potansiyeli ortaya konulacak.

- Madenlerin yurt dışına çıkarılmasına düzen gelecek

Madencilik alanındaki bir diğer önemli hedef ise Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin güvenli teminine yönelik strateji oluşturulması olacak. Bu çercevede, kritik hammadde, maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni sağlayacak bir sistem kurulacak.

Öncelikle saha araştırması yoluyla sanayi için kritik olan madenlerin ve bu madenlerin teminindeki darboğaz risklerinin belirlenmesi için bir rapor hazırlanacak ve bunu takiben belirlenen madenlerin güvenli teminine yönelik strateji dokümanı oluşturulacak.

Krom ve mermer gibi madencilik ürünlerinin yurtiçinde işlenmesi ve oluşan katma değerin artırılması sağlanacak. Buna yönelik olarak bu madenlerin yurtiçinde işlenmesinin teşvik edilmesine ve ham olarak ihracının azaltılmasına yönelik bir eylem planı hazırlanacak.

Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyumu da ihmal edilmeyecek. Bu kapsamda, madencilik sektöründe iş kazalarının ve çevreye olan zararların azaltılması amacıyla mevzuatın uygulanmasının etkinleştirilmesine yönelik eylem planı oluşturulacak.

KAYNAK : AA

ETİKETLER

YORUMLAR 2
  • mevhibe inal 6 yıl önce Şikayet Et
    Zararlı diye.... Başta ana vatanı Abede bütün dünyadan dışlanıyor ve dışlayan ülke sayısı durmadan artıyor. Abedede Colorado, New York, Wisconsin Pennsilvania, Ohio, New Jersey, Texas..........Fransa, Lüksemburg, Bulgaristan, Almanya, Avustralya, Güney Afrika...".List of shale gas bans worldwide" Keep tap water safe sayfasından bakabilirsiniz. Birisi, "aynı sigara gibi Abedeli tekel şirketler abededen kovulan zararlı ne varsa Ortadoğu, Asya, Afrikaya satmaya çalışıyor" demisti. GM kısır tohumlar, zararlı enerji teknolojileri...
    Cevapla
  • mevhibe inal 6 yıl önce Şikayet Et
    Çok Yazık!. Çok geniş alanda arama yapılıyor, Çok su kullnılıyor, Çok fazla kimyasal kullanılıyor, İşlem sırasında çok fazla gaz salınımı var , Çok pahalı deniyor. Hava ve toprağı kirletiyor, Kaynak ve akar suları kirletiyor. Avustralya, Bizim için pahalı, dedi. 10 tane fizik- kimya mühendisi shale gas, kaya gazı kömür ve hava gazından zararlı dedi. John Dizard, "masal" diyor. İhtiyaç, resevr, verimlilik abartılı. Jeologist Arthur Berman 10 yıllık ömrü var. 2009-2011 verimlilik düştü, Halka doğrular söylenmiyor. Kimse yerinden olmak istemediği için susuyor deniyor.
    Cevapla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR