Peygamberimize salavat nasıl getirilir? Sevgiliye en güzel salavatı şerifler...

Gerçekte kendisine en yakın olan kişiyi, O'na bolca salât ve selâm getiren kişi olarak nitelendiren Peygamber Efendimiz (SAV)'i anabileceğiniz en güzel ve özel salavatı şerifleri sizler için derledik. Peygambere en güzel salavat nasıl getirilir? Salavat doğru nasıl çekilir? Salavat getirmenin faziletleri neler? Salavat duası nedir, en güzel ve özel salavatı-ı şerif çeşitleri...

ABONE OL
GİRİŞ 07.04.2020 13:11 GÜNCELLEME 07.04.2020 18:01 Masiva
Peygamberimize salavat nasıl getirilir? Sevgiliye en güzel salavatı şerifler...
Peygamberimize salavat nasıl getirilir? Sevgiliye en güzel salavatı şerifler...

Allah (c.c)'un en sevgilisi olup Dünya'ya rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV) gerek duruşu, gerek davranışı ve yaşantısıyla olsun bizlere örnektir. O'nu sevmek, her şeyden önce Allah (c.c)'u sevmenin başında gelmektedir. O'nun izinden yürüyüp O'nun gibi yaşamak, yaşamaya çalışmak Allah c.c'un sevgisine mazhar olmak demektir. Yüce Allah Kuran-ı Kerim'deki bir ayetinde Peygamber'i sevmenin önemine şöyle işaret etmektedir: “De ki: ‘Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fasıklar topluluğu hidayete erdirmez.”  (Tevbe sûresi, 24) Konuyla ilgili bir başka surede ise şu ayete yer verilmiştir: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız Bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder.” (Âl-i İmran sûresi, 31). Peki Peygamber Efendimiz (SAV)'in sevgisini nasıl kazanabiliriz? İşte Efendimize en güzel salavat-ı şerif örnekleri...

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ NASILDI?

SALAVAT NEDİR? PEYGAMBERİMİZE SALAVAT NEDEN GETİRİLİR?

Salavat nedir? Peygamberimize salavat nasıl getirilir?

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e ve O'nun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt)'e saygı göstermek amacıyla okunan salavatlar, her Müslümanın öncelikli olarak bilmesi gereken bir zikirdir. Salat kelimesinin çoğulu olan salavat, Efendimiz (SAV) için Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması isteğini ifade eden dualara denir. Kuran-ı Kerim'de, “Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salât ediyorlar. (O hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab, 33/56) buyurmaktadır.

Peygamber Efendimiz (SAV)'den bahsedilince salavat getirmeyen kişinin durumu ile ilgili hadis-i şerifte şu ifade geçmektedir:“Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh’ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes.” (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

PEYGAMBERİMİZİ ÖVEN AYETLER! PEYGAMBERİMİZE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Peygamberimizi öven ayetler

İslam tarihine baktığımızda Alemlere rahmet olarak gönderilen biricik Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) için uğruna canların feda edilmek istediği nice kişiler başta olmak üzere günümüzde ona olan sevgimizin daha birçok örneklerini görmekteyiz. Onun birbirinden güzel isimlerini çocuğumuza vererek ya da sevgisini kalbimizin derinlerinde hissederek getirdiğimiz salavat-ı şerifler, evlerde duvarımızda asılı olan hilye-i şerifler ile beraber Onun hayatını ve davranışlarını rol model alarak hayatımıza yansıtmaya çalıştığımız yaşam şekli İslama uygunluk açısından da önemlidir.

Allah (c.c), Kuran-ı Kerim'de diğer Peygamberler için كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ “Nitekim Meryem oğlu Îsâ demişti ki: …” (Saff: 14) gibi ifadeler zikrederken Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) için 'Habibim' olarak hitap ettiği bilinmektedir. Peki Kuran-ı Kerimde Peygamberimizi öven ayetler hangileri? Bizler O'nu bu kadar çok seviyor iken Kuran'da geçen Peygamberimize özel ayet-i kerimeler...

“(Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 107)

“(Ey Rasûlüm!) Şüphesiz ki Sen, yüce bir ahlâk üzeresin!” (el-Kalem, 4)

“Ey îmân edenler! Allâh’a itâat edin ve Peygamber’e itâat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed, 33)

PEYGAMBERİMİZİN HIRKASINI HEDİYE ETTİĞİ ŞAİR SAHABİ: KA'B BİN ZÜHEYR

Mescidi Nebevi

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), şiirlerinde İslam dinine çirkince hakaret eden Ka’b’ın öldürülmesi gerektiğini söylemişti. Kardeşi Büceyr (r.a) ise hemen mektup göndererek, onu hak din olan İslamiyete tebliğ etmişti. Eğer bu dini seçmezse öldürüleceğini de belirtmişti. Mektubu okuyan Ka'b, Medine'ye gitmek üzere yolda buldu kendini. Medine'de Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in karşısına çıkınca kendisinin Müslüman olduğunu bildiren uzunca bir şiir yazdı. Kendisini tanıtmaya geçmeden şöyle sordu:

“Ya Resulallah, Ka’b bin Zuheyr yaptıklarına çok pişman. Sizin huzurunuza Müslüman olmaya geldi. Ben onu size getirsem, kabul eder misiniz?” Efendimiz (SAV), tebessüm halinde teklifi onayladıktan sonra Ka’b: “Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, Sen de O’nun Resûlusun!” dedi. Sevgili Peygamberimiz (SAV), “Sen kimsin?” diye sordu. O da:

“Ben Ka’b bin Zuheyr’im.” dedi ve kendi yazdığı kasideyi okumaya başladı. Kasidesini çok beğenen Peygamberimiz (SAV), sırtındaki hırkasını çıkartıp onun omuzlarına koydu. Böylelikle ondan razı olduğunu da belli etmişti. Günümüze kadar itina ile korunan bu mübarek hırka şuan Topkapı Müzesi’nde sergilenmektedir. Ka’b bin Züheyr’in (ra) yazdığı kaside ise “Kaside-i Bürde” ismi ile meşhur olmuştur.

KA'B BİN ZÜHEYR KASİDE-İ BÜRDE ŞİİRİ ARAPÇA (KASİDE-İ BÜRDE BEYİTLERİ):

Kaside i bürde şiiri

Kaside i bürde şiiri

Kaside i bürde şiiri

Kaside i bürde şiiri

Kaside i bürde şiiri

Kaside i bürde şiiri

Kaside i bürde şiiri

Kaside i bürde şiiri

Kaside i bürde şiiri

PEYGAMBERİMİZİN UNUTULAN 3 SÜNNETİ! PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETLERİ

1- PEYGAMBERİMİZ SAÇ BAKIMINA VE TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİRDİ...

UNUTTUĞUMUZ BİR DAVRANIŞ: SAÇ YAĞLAMAK

Enes ibni Mâlik (r.a) anlatıyor: “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ekseriyetle saçlarını yağlar, sakal’ı şeriflerini tararlar idi. Genel olarak da sarıklarının içine ince bez koyarlar idi. O bez parçası adeta zeytinyağcının elbisesi gibi yağlanır idi.” Tirmizî, Şemâil 4.cü bab hadis no: 32

2- PEYGAMBERİMİZ DİŞLERİNİ MİSVAK İLE TEMİZLERDİ...

UNUTTUĞUMUZ BİR DAVRANIŞ: MİSVAĞI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEMEK

"Misvak kullanarak kılınan namazın, misvaksız namaza üstünlüğü yetmiş kattır." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, VI, 272).

Misvak nedir?

3- PEYGAMBERİMİZ CUMA GÜNÜ TIRNAKLARINI KESERDİ...

UNUTTUĞUMUZ BİR ALIŞKANLIK: TIRNAKLARIMIZI CUMA GÜNÜ KESMEMEK

“-Yâ Ali, tırnak perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.”buyurmuştur. (Deylemî)

TIKLA OKU: DAHA ÇOK SÜNNET DAVRANIŞLAR İÇİN TIKLAYIN!

TIKLA OKU: PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK KABRİ ŞERİF-İ

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELER? SALAVATI ŞERİFİN ÖNEMİ...

Salavat getirmenin faziletleri neler? En güzel salavatı şerifler

Peygamber Efendimiz (SAV)'i sevmek ve O'nun yolundan gitmek hakiki bir imanın tadını almamızı kolaylaştırır.

O'nu sevip salat getirdiğimizde Allah (c.c) bunu karşılıksız bırakmaz ve anında bizlere sevap yazılır. Dolayısıyla Peygamberimizi sevdiğimizde Allah'ın sevgisi de kazanılır.

Allah (c.c) tarafından bağışlanmaya vesile olabilir. “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız Bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder.” (Âl-i İmran sûresi, 31)

Salavat getiren kimsenin ismi, Efendimiz (SAV)’e arz edilir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:

“…Bana salât ü selâm getiriniz. Zira nerede olursanız olun, sizin salât ü selâmınız bana ulaşır.” (Ebû Dâvûd, Menâsik, 96-97/2042)

Peygamberimizin şefaatini kazanabilmemiz ve O'nunla beraber cennette beraber olabilmeye vesile olunabilir.

“Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları, bana en çok salâvat getirenleridir.” (Tirmizî, vitr, 21)

Sadece sevgi ile değil aynı zamanda yaşantısını örnek alarak sünnetlerini de yerine getirmek gerekir.

O’na bolca salât u selam getirebilirsek O’nun sevgisi kalbimizde artar ve derinleşir.

TIKLA OKU: PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN EN'LERİ...

SALATEN TÜNCİNA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Salaten Tüncina duası arapça okunuşu

Salaten Tuncina duası

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SALAVAT DUASI! SALAVAT NASIL ÇEKİLİR?

Ebû Muhammed Ka'b bin Ucre (r.a) rivayetine göre: Bir gün Efendimiz (SAV), yanımıza gelmişti. Kendisine: "Yâ Resûlallâh! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik, ancak sana nasıl salavât getireceğiz?" diye sorduk. O da şöyle buyurdu:

 

Peygamber Efendimiz için salavat duası

Anlamı: "Allâh'ım! (İbrâhîm'e ve) âline salât (rahmet) ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de salât et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin. Allâh'ım! (İbrâhîm'e ve) âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin!» deyiniz." (Buhârî, Deavât 32; Tirmizî, Vitir, 20; İbn-i Mâce, İkâme, 25)

TIKLA OKU: EFENDİMİZİN UNUTULMUŞ SÜNNETLERİ

SALAVAT NASIL GETİRİLİR? SALAVAT ÇEŞİTLERİ NELER? KISA SALAVATLAR...

Salavat nasıl getirilir? Doğru salavat getirme şekli

EN KISA SALAVAT-1: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

MANASI: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." anlamına gelir.

EN KISA SALAVAT-2: Aleyhisselam

MANASI: Allahın selamı, onun üzerine olsun.

EN KISA SALAVAT-3: Aleyhissalatu vesselam

MANASI: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

EN KISA SALAVAT-4: Sallallahu aleyhi ve sellem

MANASI: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

SALAVAT ÖRNEĞİ: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

MANASI: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

SALAVAT ÖRNEĞİ: Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike

MANASI: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Allahumme barik duası

Allahumme salli duası

Kısa salavat duası

Kısa salavatlar

TIKLA OKU: EFENDİMİZ (SAV)'DEN NAMAZ TAVSİYELERİ

En güzel salavatı şerifler

CUMA GÜNÜ SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELER?

Ebû'd-Derda'nın rivayetine göre, Efendimiz (SAV) buyurdular ki:

"Cuma günü bana salâvatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salâvatlar meşhuddur, melekler ona şahidlik ederler. Bana salâvat okuyan hiç kimse yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden salâvatı bana ulaştırılmamış olsun." Bunun üzerine dedim ki: "Siz öldükten sonra da mı?" "Evet , öldükten sonra da. Zira Cenab-ı Hak Hazretleri toprağa, peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın Peygamber’i her zaman diridir, rızka mazhardır." buyurdular. (bk. Ebu Davud, Salat, 207; Nesaî, cuma 5, 45; İbn Mâce, cenâiz, 65; Ahmed b. Hanbel, IV, 8)

"Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salâvat okumayandır." [Tirmizî, Salât 357, (484), Da'avat 110, (3540)]

PEYGAMBERİMİZE SELAM NASIL VERİLİR? EN GÜZEL SALAVAT-I ŞERİF ÖRNEKLERİ

Salavat-ı şerif örnekleri

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Habiballah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Halilallah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nebiyyallah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Safiyyallah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayra halqıllah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nura arşillah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Emîne vahyillah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men zeyyenehullah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men şerrefehullah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men kerremehullah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men azzemehullah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men allemehullah
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel mürselîn
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel mütteqîn
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hâtemennebiyyîn
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmeten lilâlemîn
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefîal müznibîn

TIKLA OKU: EFENDİMİZİN HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUALAR

SALAVATLARIN EN MEŞHURU: SALLİ VE BARİK DUASI OKUNUŞLARI

Allahümme salli

ALLAHÜMME SALLİ DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME SALLİ DUASININ ANLAMI:

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahumme barik duası

ALLAHÜMME BARİK DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME BARİK DUASININ ANLAMI:

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

ETİKETLER

YORUMLAR 6 TÜMÜ
 • YaşaR 4 ay önce Şikayet Et
  ALLAHIM bizi CUMAMIZA kavuştur.hastalarımıza şifa dertlilerimize deva borçlulara eda ver.
  Cevapla
 • Nurun ala nur 4 ay önce Şikayet Et
  Ey yüce peygamberim kainatın ışığı nuru selam sana olsun..
  Cevapla
 • Safa 5 ay önce Şikayet Et
  Şu salavatın manasınıda bilen biri açıklasın. Ama dosdoğru yazın.
  Cevapla
 • Hasan 4 ay önce Şikayet Et
  Yukarıda yazıyor ya.
  Cevapla
 • muzaffer 5 ay önce Şikayet Et
  Salavatın en makbulü, tahiyyatta okunan salavattır. Allahümme salli ala....... salli ve barik diye bildiğimiz salavattır.
  Cevapla
 • recep 5 ay önce Şikayet Et
  O Kİ; Sizin Üzerinize SALAT Eder ve O'nun Melekleri de Sizi Karanlıklardan Aydınlığa Çıkarması İçin O Mü'minlere RAHİM'DİR. 33/Ahzab-43
  Cevapla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR