Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü en az lise mezunu personel alacak! MTA başvuru ekranı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü farklı unvanlarda olmak üzere en az lise mezunu personel alacak. Başvuru yapacak adayların 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puana sahip olmaları gerekmektedir.

ABONE OL
GİRİŞ 23.05.2024 11:30 GÜNCELLEME 23.05.2024 11:47 MEMUR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü en az lise mezunu personel alacak! MTA başvuru ekranı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü en az lise mezunu personel alacak! MTA başvuru ekranı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen ünvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 22 (yirmi iki) sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 5 (beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

HANGİ UNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

GENEL ŞARTLAR NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

 • Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

 • Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

 • 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

 • Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

ARANAN NİTELİK VE ÖZEL ŞARTLAR

Kimya Teknisyeni pozisyonu için;

 • Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak,

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

Koruma ve Güvenlik Pozisyonu için;

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

 • 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

 • 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

 • Adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve istenilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi “Diğer Belgeler/Ek Belgeler” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

 • Yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır. (Boy/kilo ölçümlerinde farklılık olması durumunda Kurumumuzun ilgili birimi tarafından yapılacak olan son ölçüm değerleri geçerli olacaktır.)

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 20.05.2024 – 02.06.2024 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR