Necmettin Erbakan Üniversitesi İŞKUR üzerinden personel alıyor! Nasıl başvuru yapılır?

Necmettin Erbakan Üniversitesi İŞKUR üzerinden personel alacağını duyurdu. Eski Hükümlü/TMY ve Engelli statüsünde yapılacak olan ilana başvurular 23 Mayıs - 27 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

ABONE OL
GİRİŞ 23.05.2024 09:54 GÜNCELLEME 23.05.2024 09:55 MEMUR
Necmettin Erbakan Üniversitesi İŞKUR üzerinden personel alıyor! Nasıl başvuru yapılır?
Necmettin Erbakan Üniversitesi İŞKUR üzerinden personel alıyor! Nasıl başvuru yapılır?

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükmü gereği 5 (beş) adet engelli sürekli işçi, 20 (yirmi) adet eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan sürekli işçi noter kurası ve sözlü sınav yöntemiyle alınacaktır. 

HANGİ UNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

 • 5 Kişi Beden İşçisi ( Engelli ),

 • 20 Beden işçisi ( Eski Hükümlü veya TMY ),

GENEL ŞARTLAR NELER?

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

 6. Beden işçisi (genel) için en az ilköğretim mezunu olmak, büro işçisi için en az lise ve dengi mezunu olmak,

 7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

 8. İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

 9. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 10. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

BÜRO İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI

 • Durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmek,

 • Aranılan şartlardaki belgelere sahip olmak, 

ESKİ HÜKÜMLÜ ÖZEL ŞARTLARI

 • Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan güncel eski hükümlü belgesinin aslı ile durumlarını belgelendirmek,

 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren güncel komutanlık yazısının aslı ile durumlarını belgelendirmek,

 • Eski Hükümlü / TMY (terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan) kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen başvuru yapabilir.

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İş-Kur) yayımlanan listede bir iş koluna başvuru yapabilecektir.

İlgili Yönetmelik gereğince İşkur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Engelli iş İlanı No: 00008306574

Eski Hükümlü / TMY İş İlanı No: 00008306637

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura işleminin 31/05/2024 tarihi Cuma günü saat 08:30’da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Mevlana Konferans Salonu’nda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.erbakan.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Adaylar kura işlemini Youtube sayfamızdan canlı olarak izleyebilecektir.

Noter kurası ile belirlenen asıl ve yedek adayların isim listesi ve sonuçları https://www.erbakan.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR