Karatekin Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için son 2 gün...

Karatekin Üniversitesi, en az lise mezunu sözleşmeli personel aradığını ilan etti. Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Bakım Onarım Görevlisi kadrolarında istidam sağlayacak olan üniversite, KPSS puanı esas alarak yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın görevlendirme yapacak. İşte başvuru şekli

ABONE OL
GİRİŞ 05.03.2022 09:38 GÜNCELLEME 05.03.2022 09:39 MEMUR
Karatekin Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için son 2 gün...
Karatekin Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için son 2 gün...

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 10 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istidam sağlayacak olan kurum, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle görevlendirme yapacak. İşte sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilen detaylar...

Son Başvuru Ne Zaman?

Çankırı Karatekin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 21 Şubat 2022 tarihinde başlayıp 7 mart 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Başvuruda bulunmak isteyen adayların www.karatekin.edu.tr adresinden temin edebilecekleri başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Alım Yapılacak KadrolarÇankırı Karatekin Üniversitesi Alım Yapılacak KadrolarÇankırı Karatekin Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar

Gerekli Belgeler Neler?

1- Başvuru formu (www.karatekin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- Adli Sicil Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

8- Koruma ve Güvenlik kadrosu için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı ile ehliyet fotokopisi,

9- Koruma ve Güvenlik kadrosu için boy-kilo endeksini gösterir sağlık kuruluşu onaylı belge,

10- Sertifika şartı olan kadrolar için istenilen sertifikanın aslı veya onaylı sureti.

11- 1 adet vesikalık fotoğraf

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Başvuru Şartları Neler?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).

3- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecektir.)

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

5- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Başvuracak adayların belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olması, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

7- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden nitelikte belirtilen lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 9- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

10- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği tespit edilen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

13- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

RESMİ İLAN METNİ